اتصال به PC-POS

تاریخ انتشار: 1395/11/18

اتصال به PC-POS

در بسیاری از کشور‌ها مردم برای خرید از فروشگاه ها و مراکز ارایه خدمات به جای استفاده از پول نقد از کارت های اعتباری بانکها بهره می‌برند. با وجود اینکه استفاده و به کارگیری این نوع کارت ها در همه جا، دقت و توجه کافی نیاز دارد ولی مزایای استفاده از آن به حدی قابل توجه می‌باشد که بر سر مشکلات موجود در کاربرد آنها سایه افکنده است.

در استفاده از کارت های اعتباری نیازی نیست دائم مراقب سرقت از جیب یا کیفمان باشیم و یا از تقلبی بودن پول‌ها بترسیم؛ ضمن اینکه در نهایت سرعت، می توانید مراودات مالی روزمره را انجام داده و زمان خود را صرف شمارش و تماس با آلودگی های موجود در پول نقد نکنیم. با در نظر داشتن موارد فوق و درخواست کاربران نرم افزار قیاس+ قابلیت امکان برقراری ارتباط میان دستگاهای PC-POS بانک ملت در نرم افزار قیاس+ ایجاد شده است که تمامی کاربران و مشتریان این محصول می‌توانند از آن بهره مند شوند و گزارشاتی جامع از این عملیات خود در دست داشته باشند. 

PC-POS