حسابداری مدیریتی چیست و چه تفاوتی با حسابداری مالی دارد؟

1397/04/09

حسابداری مدیریتی چیست و چه تفاوتی با حسابداری مالی دارد؟

حسابداری مدیریتی یک شاخه حسابداری است، که بر درآمد و هزینه یک کسب و کار و همچنین استفاده از دارایی متمرکز است. کسی که در حسابداری مدیریتی مشغول به کار است، شمارش های غیر عادی و کاهش درآمد و هزینه ها را گزارش می کند و این واریانس را به مدیریت گزارش می دهد. هدف از این تجزیه و تحلیل، اقدام به بهبود عملکرد مالی یک کسب و کار است.

حسابداری مدیریتی فقط منجر به نتایج واریانس نمی شود، بلکه می تواند گزارش هایی را درباره هر جنبه ای از یک کسب و کار ارائه کند. نمونه هایی از انواع اطلاعاتی که ممکن است گزارش شوند عبارتند از:

 • مقدار پول نقد در دست
 • تجزیه و تحلیل بودجه سرمایه
 • درصد ضبط ثبت موجودی
 • رعایت مصارف وام
 • سفارش نزولی
 • درصد بدهی های عقب افتاده
 • سودآوری پروژه
 • تجزیه و تحلیل قیمت گذاری انتقال

حسابداری مدیریتی به گسترش سه حوزه: مدیریت راهبردی، مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد  می انجامد.

 • مدیریت راهبردی: موجب ارتقا نقش حسابدار میشود بعنوان فردی که شریک راهبردی سازمان است.
 • مدیریت ریسک: شیوه ی شناسایی و مشارکت در چارچوب ها، دستیابی به اهداف و مدیریت، گزارش گیری و اندازه گیری ریسک ها
 • مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد سازمان، تصمیم گیری کسب و کار و توسعه عملکرد

یک حسابدار مدیریتی بواسطه مهارت حرفه ای خود در تهیه و ارائه اطلاعات مالی روشی را بکار می گیرد که در اهداف مدیریت یاری رسان و همراستا با سیاست های شرکت باشد. به حسابدارن مدیریتی بعنوان ارزش آفرینان نگاه می شود

حسابداران مدیریتی را به عنوان آینده نگران سازمان در نظر می گیرند، بطور کلی تصمیمات حسابداران مدیریتی در آینده سازمان تاثیر گذار خواهد بود.

نوع اصلی حسابداری، حسابداری مالی است که برای گزارش های مالی به دیگران، مانند سرمایه گذاران و وام دهندگان، تمرکز دارد.

حسابداری مالی و مدیریت هر دو ابزار مهم برای یک کسب و کار هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. یک کسب و کار برای تعیین برنامه های عملیاتی خود در آینده، برای بررسی عملکرد گذشته و بررسی عملکرد فعلی کسب و کار خود از حسابداری استفاده می کند. حسابداری مدیریتی مالی مخاطبان مختلف است، زیرا سرمایه گذاران معمولا در فعالیت های روزمره کسب و کار دخیل نیستند، اما در مورد سرمایه گذاری خود نگران هستند، در حالی که مدیران نیاز به اطلاعات سریع برای تصمیم گیری در مورد کسب و کار روزانه دارند.

حسابداری مدیریتی داخلی است، در حالی که حسابداری مالی برای سهامداران خارجی در نظر گرفته شده است. اگر چه این موضوع اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه دارد، مدیریت حسابداری برای مدیران لازم است تا تصمیم های مالی فعلی و آینده را در نظر بگیرد. این مورد بسیار دقیق است و باید به کلیه اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) پایبند باشد، اما حسابداری مدیریتی اغلب بیشتر از یک حدس یا برآورد است، زیرا اکثر مدیران زمان لازم برای ارقام دقیق را در صورت تصمیم گیری لازم ندارند.

هدف: تهیه اطلاعات از نظر مالی و نتایج عملیات و جریان وجه نقد می باشد در صورتی که هدف از حسابداری مدیریتی، تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت برای برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری می باشد.

استفاده کنندگان:  درون سازمانی و استفاده کنندگان حسابداری مدیریتی برون سازمانی است.

استانداردهای حسابداری: در حسابداری مالی رعایت استانداردهای حسابداری الزامیست ولیکن در حسابداری مدیریتی رعایت استانداردهای حسابداری الزامی نیست.

نوع گزارش گیری: در حسابداری مالی محدود به صورتهای مالی اساسی است اما در حسابداری مدیریت بسته به نیاز مدیریتی است.

واحد اندازه گیری:  تنها پولی است اما واحد اندازه گیری حسابداری مدیریتی می تواند هر واحدی (وزن، حجم، سطح و ...) باشد.

محتوای گزارش: در حسابداری مالی گذشته نما و واقعی، ولیکن در حسابداری مدیریتی آینده نگر و برآوردی می باشد.

مبنای ارزش یابی: بهای تمام شده تاریخی ، در حسابداری مدیریتی تاکید بر قیمتهای جاری است.

تاکید بر خصوصیت کیفی اطلاعات:  قابل اتکا بوده ولیکن در حسابداری مدیریتی تاکید بر مبنای مربوط بودن است.

رعایت استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری: در حسابدار مالی بر اساس اصول و استانداردها عمل می کند ولیکن در حسابداری مدیریتی کاملا عکس این مورد است.

نوع گزارشات:  محدود به صورتهای مالی است، در حسابداری مدیریتی بسته به نیاز مدیریتی است و قواعد خاصی را دنبال نمی کند.

جامعیت:  فعالیت ها را به صورت یک مجموعه قرار می دهد، در حسابداری مدیریتی به هر فعالیت در چهار چوب کل فعالیت ها تاکید دارد.

فراهم کنندگان اطلاعات: در حسابداری مالی، حسابداران مستقل و مالی هستند در حسابداری مدیریتی مدیریت، حسابداران صنعتی و سایرین.

ارتباط با تخصص ها: حسابداری مالی با تخصص های دیگر ارتباطی ندارند، ولیکن حسابداری مدیریتی با رشته های دیگری همچون رشته های مالی، اقتصاد، تحقیق در عملیات، آمار و ریاضی  ارتباط دارد.

نگاه کلی: درنگاه کلی حسابداری مالی بعنوان نتیجه نهایی است، ولیکن حسابداری مدیریتی بعنوان سیله ای برای نتیجه نهایی است.

 

حسابداری مدیریتی