بخش هفتم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت اول
بخش هفتم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت اول
1395/11/02


مخارج ثبت قانونی شرکت به مبلغ 800.000 ریال توسط آقای جاوید. (برای ثبت این هزینه شرکت سند حسابداری دستی ثبت می نمائیم.)

در ضمن شرکا تصمیم گرفتند که بابت تامین مالی مخارج شرکت هر یک مبلغ 500.000.000 ریال دیگر به حساب بانکی شرکت واریز کنند. (سند حسابداری)... 

مخارج ثبت قانونی شرکت به مبلغ 800.000 ریال توسط آقای جاوید .(برای ثبت این هزینه شرکت سند حسابداری دستی ثبت می نمائیم.)در ضمن شرکا تصمیم گرفتند که بابت تامین مالی مخارج شرکت هر یک مبلغ 500.000.000 ریال دیگر به حساب بانکی شرکت واریز کنند. (سند حسابداری)1390/10/02 پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال بابت خرید دفتر کار و 500.000.000 ریال به عنوان سرقفلی فروشگاه از حساب بانکی (چک نقدی ) در وجه آقای احمدی 
آموزش حسابداری
ثبت هزینه ها
مقالات مرتبط
تراز آزمایشی چیست؟

تراز آزمایشی چیست؟

تراز آزمایشی یک فهرست از نام و مانده حساب های دفتر کل می باشد که معمولا در پایان ماه تهیه می شود، تا توازن مانده حساب های دفتر کل مشخص شود. در صورت داشتن توازن می توان از حساب های دفتر کل برای تهیه صورت های مالی استفاده کرد، ولی در صورت تراز نبودن، نمی توان صورت های مالی درست و دقیقی بدست آورد. بسیاری از مانده های مذکور در تراز آزمایشی عینا در صورتهای مالی منعکس می شوند. مثلا مانده حساب وجوه نقد،معمولا نمایانگر میزان دارایی نقدی در پایان دوره مالی است. و همچنین مانده حسابهای پرداختنی،نشان دهنده میزان تعهدات واحد از بابت این گونه بدهی ها در پایان دوره مالی می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی بستن سال مالی در شرکت ها از این لینک استفاده کنید. برای بررسی دقیق پاسخ سوال تراز آزمایشی چیست؟ تا انتهای مقاله با ما همراه باشید. ترازهای آزمایشی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ عنوان تراز آزمایشی ستون نام حساب ستون شماره حساب مانده بدهکار مانده بستانکار انواع تراز آزمایشی چیست؟ 1.تراز آزمایشی دو ستونی ساده ترین شکل تراز دو ستونی است که در آن مانده تمام حسابهای دفتر کل در دو ستون بدهکار و بستانکار زیر هم ثبت می شوند. هرچند تراز ممکن است در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) تهیه شود. در نهایت باید جمع ستون مانده بدهکار و ستون مانده بستانکار در تراز برابر باشد یا اصطلاحان تراز باشد.

مطالعه کنید : محصولات نرم افزار حسابداری قیاس 

در صورت برابری دو ستون می توان به این نتیجه رسید که کلیه اسناد حسابداری ما تراز بوده و بطور کامل در دفتر کل ثبت شده است. باید توجه داشت در صورتی که تراز در سطح تفصیل تهیه شود ممکن است جمع نهایی دو ستون با هم برابر نباشد دلیل نابرابری به این دلیل است که تمام حساب‌ها سطح تفصیلی نداند به همین دلیل حسابهایی که در سطح معین بسته شده اند در تراز تفصیلی درج نمی شوند. 2.تراز چهار ستونی: در این تراز مانده اول دوره و مانده پایان دوره هم مشخص است. در واقع علاوه بر داشتن دو ستون بدهکار و بستانکار، دو ستون گردش حساب نیز دارد. در صورتی که اطلاعات دفتر کل به درستی وارد تراز آزمایشی چهار ستونی شود، جمع مانده های دو ستون گردش حساب، مثل ستون بدهکار و بستانکار برابر می شود. این تراز آزمایشی چهار ستونی به دلیل داشتن ستون های گردش حساب ، می تواند به تصمیم گیرندگان کمک بسیاری کند. 3.تراز شش ستونی: در این تراز دو ستون دیگر برای نشان دادن گردش حساب اضافه و گردش حساب پیش از دوره و طی دوره را نمایش می دهد. 4.تراز آزمایشی هشت ستونی در بعضی موارد مانده ابتدای دوره نیز در دو ستون مجزا نمایش داده می شود این رقم در اصل همان مبالغ درج شده در تراز افتتاحیه می باشد. 5.سایر اشکال تراز آزمایشی: با توجه به استفاده از برنامه حسابداری نرم افزار های مختلف اشکال متنوعی از تراز را بر اساس نیاز مشتریان خود تهیه کرده اند که جهت استفاده مدیران و حسابداران بسیار مفید است برخی از این اشکال به شرح زیر می باشد.   تراز سلسله مراتبی: در این تراز سطوح پایینتر حسابها نیز نمایش داده می شود مثلا سطح کل در بالا و زیر آن سطح معین و اگر معین دارای تفصیلی باشد گردش تفصیلی آنها نیز نمایش داده می شود.   تراز ده ستونی: در این تراز دو ستون جهت نمایش گردش کل به تراز هشت ستونی اضافه می شود یعنی جمع شش ستون اول تراز هشت ستونی در این ستون درج می شود. تراز هشت ستونی با گردش کل: این تراز مانند تراز ده ستونی از روی تراز شش ستونی تهیه می شود و دو ستون جمع کل که جمع چهار ستون اول تراز شش ستونی است به تراز شش ستونی اضافه می شود. تفاوت ترازنامه و تراز آزمایشی چیست؟ در اصل در تراز آزمایشی حسابدار برای کنترل و توازن برای مانده گیری دفتر کل می‌باشد ولی در ترازنامه صورت مالی یک شرکت یا موسسه در یک دوره مالی نشان داده می‌شود و نکته قابل توجه این است که در تراز آزمایشی 4 ستون برای گردش بدهکار و بستانکار نشان دهنده جمع گردش عملیات روزنامه می‌باشد و دوم اینکه در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده می‌شود.اما در تراز نامه فقط مانده حساب دائمی گزارش می‌شود.که به نوعی سند افتتاحیه دوره مالی به حساب می آید. اگر در تراز آزمایشی مانده دو ستون اول گزارش درست نباشد حالتی است که یک یا چند سند متعلق به این دوره مالی داریم که تاریخ سندشان قبل از ابتدای دوره مالی می باشد و در تراز آزمایشی نمایش داده می شوند. در تراز آزمایشی در نظر باید گرفت که تراز زیر مجموعه های یک حساب کل یا یک حساب معین از لحاظ علم حسابداری تراز نیستند،یا گردش بدهکار و بستانکارشان مساوی نیست و گزارشی از مانده و گردش از این دست حسابها هستند.

حتما کلیک کنید : حسابداری آنلاین ( قیاس ابری)

چطور می توان توازن یا عدم توازن را در تراز آزمایشی بررسی کرد؟ همانطور که گفتیم اصلی ترین ستون های تراز آزمایشی دو ستون بدهکار و بستانکار است که نام حساب و مانده آن در این دو ستون ثبت می شود.بعد از ثبت اطلاعات در این دو ستون در انتها جمع مقادیر ثبت شده در ستون بدهکار باید با جمع مقادیر ثبت شده در ستون بستانکار برابر باشد و در واقع میان این دو توازن ایجاد شود . در صورتی که جمع این دو ستون با یکدیگر برابر نباشد باید به دنبال علت این ناهماهنگی بود. این عدم توازن می تواند دلایلی مختلفی داشته باشد که باید بررسی شود، اولین بررسی این است که مانده حساب ها را با دفتر کل مقایسه کنید که اشتباه در ثبت و ورود این اطلاعات از دفتر کل به تراز آزمایشی وجود نداشته باشد.   بعد از تایید این مرحله اگر تمام حساب ها را به درستی از دفتر کل وارد کرده بودید بهتر است به بررسی دفتر کل بپردازید ممکن است هنگام انتقال مانده حساب ها از دفتر روزنامه به دفتر کل اشتباهی رخ داده باشد و یا یک ستون یا حساب هنگام انتقال حذف شده باشد. به طور کلی تراز آزمایشی که اصولا ماهانه تهیه می شود تمام ایراد ها و اشتباهات را نمایان کرده و با رفع آنها این اشتباهات به پایان سال مالی منتقل نخواهد شد و در انتهای دوره مالی کار جمع بندی حساب ها و بستن صورت های مالی راحت تر خواهد بود.
1399/11/06
CRM چیست؟

CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک فناوری برای مدیریت کلیه روابط و تعاملات شرکت شما با مشتریان و مشتریان بالقوه است. هدف از CRM در واقع بهبود روابط تجاری برای رشد تجارت است. سیستم CRM به شرکت ها کمک می کند تا با مشتریان در ارتباط باشند ، روندها را ساده کنند و سودآوری را بهبود بخشند. وقتی مردم در مورد CRM صحبت می کنند،غالبا منظور و هدف آن نرم افزار CRM است،ابزاری که به مدیریت تماس ، مدیریت فروش ، بهره وری نمایندگی و غیره کمک می کند،اما نرم افزارهای CRM می تواند برای مدیریت روابط با مشتری در کل چرخه عمر مشتری ، بازاریابی گسترده ، فروش ، تجارت دیجیتال و تعاملات خدمات مشتری استفاده شود . برای پاسخ به سوال CRM چیست؟و بررسی تمام جوانب آن تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.   CRM برای چه کسانی مناسب است؟ یک سیستم CRM به همه واحد ها از جمله فروش ، خدمات به مشتری، جذب نیرو ، بازاریابی یا هر واحد دیگری می تواند کمک کند. یک نرم افزار CRM به شما امکان می دهد اطلاعات تماس مشتری و مشتری را ذخیره کنید ، فرصت های فروش را شناسایی کنید ، مسائل مربوط به خدمات را ضبط کنید و کمپین های بازاریابی را مدیریت کنید ، همه در یک مکان مرکزی - و اطلاعات مربوط به هر تعامل مشتری را در دسترس هر کسی در شرکت خود قرار دهید که ممکن است به آن احتیاج داشته باشد.   سیستم CRM چه کاری انجام می دهد؟ راه حل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به شما کمک می کند تا با سازماندهی اطلاعات مشتری و چشم انداز جدیدی نسبت به مشتریان خودتان پیدا کنید ، کسب و کار آنها را آنالیز کنید و آنها را راضی نگه دارید تا به شما کمک کند روابط قوی تری با آنها برقرار کنید و تجارت خود را سریعتر رشد دهید. سیستم های CRM با جمع آوری وب سایت ، ایمیل ، تلفن و داده های رسانه های اجتماعی مشتری و... شروع می شود. همچنین ممکن است به طور خودکار سایر اطلاعات ، مانند اخبار اخیر در مورد فعالیت شرکت را به خود جلب کند و می تواند اطلاعات شخصی مانند تنظیمات شخصی مشتری در ارتباطات را ذخیره کند. ابزار CRM این اطلاعات را سازماندهی می کند تا سوابق کاملی از افراد و شرکت ها را به شما ارائه دهد ، بنابراین می توانید رابطه خود را با گذشت زمان بهتر درک کنید.  

بیشتر بخوانید : فاکتورهای مهم در کاربرد نرم افزار CRM

مزیای استفاده از سیستم CRM چیست؟ 1.یک سیستم عامل CRM همچنین می تواند به سایر برنامه های تجاری متصل شود که به شما در توسعه روابط مشتری کمک می کند. راه حل های CRM امروزه بازتر هستند و می توانند با ابزارهای تجاری مورد علاقه شما مانند حسابداری و صورتحساب و نظرسنجی ها ادغام شوند ، به طوری که اطلاعات از هر دو طریق جریان می یابد تا شما یک دید 360 درجه واقعی از مشتری خود داشته باشید. 3.با درک بهتر مشتریان خود ، فرصت های فروش متقابل و گران فروشی مشخص می شود، به شما این فرصت را می دهد تا از مشتریان فعلی کسب و کار جدیدی کسب کنید. این به شما کمک می کند تا روابط پایدار و سودمندتری با مشتریان خود داشته باشید. با دید بهتر ، همچنین می توانید مشتریان خود را با خدمات بهتر راضی نگه دارید. مشتریان خوشحال احتمالاً مشتری همیشگی می شوند و مشتریان همیشگی درآمد بیشتری برای شما به همراه دارند، طبق برخی مطالعات گاهی تا 33٪ بیشتر. 4.مشتریان امروز در هر زمان از شبانه روز انتظار پشتیبانی سریع و شخصی را دارند. سیستم CRM می تواند به شما در ارائه خدمات با کیفیت بالا که مشتریان بدنبال آن هستند کمک کند. کارمندان شما می توانند به سرعت ببینند مشتریها چه کالاهایی را سفارش داده اند و می توانند سابقه هر مشتری را بدست آورند تا بتوانند سریعاً پاسخ های لازم را به مشتریان بدهند. CRM می تواند تجربه مشتری شما را در خدمات مشتری ، بازاریابی و موارد دیگر بهبود بخشد.   6.یک سیستم CRM خوب اطلاعات را از منابع مختلف در سراسر کسب و کار شما و فراتر از آن جمع می کند. به این ترتیب ، این می تواند به عنوان یک موتور گوش دادن به مشتری عمل کند و به شما بینش بی سابقه ای در مورد احساس مشتری و آنچه در مورد سازمان شما می گویند ، ارائه دهد،بنابراین می توانید آنچه را که ارائه می دهید بهبود بخشید ، مشکلات را زود تشخیص دهید و شکاف ها را شناسایی کنید.   7.در دنیای کار از هر جای دیگر ، هرگز مهم نبوده است که تیم های شما در یک پلتفرم مشترک متصل شوند که به آنها امکان همکاری و کار از هر جای دیگر را بدهد. CRM به شما قابلیت انعطاف بیشتری می دهد.و کمک می کند بدون توجه به شرایط و امکانات کسب و کار خود را گسترش دهید. هزینه های پیاده سازی سیستم CRM چیست؟ به طور کلی ، سیستم های CRM مبتنی بر ابر بر اساس تعداد کاربرانی که به سیستم دسترسی پیدا می کنند و انواع ویژگی های مورد نیاز قیمت گذاری می شوند،این روش بسیار انعطاف پذیر و مقرون به صرفه است .  

مطالعه کنید : ۵ فاکتور موثر در انتخاب نرم افزار CRM 

  دانلود رایگان نرم افزار CRM EspoCRM یک برنامه وب منبع باز رایگان است که به شما امکان می دهد روابط شرکت خود را با مشتریان و شرکا به طور یکسان ببینید ،اطلاعات آن ها وارد کنید و تجزیه و تحلیل کنید. این راه حل CRM تحت وب سریع و تنظیمات ساده ای دارد که به شما کمک می کند به راحتی ابزاری را برای درک رفتار مصرف کنندگان و تهیه محصولات و خدمات ویژه داشته باشید. رابط بصری و پیمایش آسان امکان ادغام یکپارچه در زمینه های مختلف را فراهم می کند و به شما امکان بررسی و ارزیابی افراد ، شرکت ها ، پروژه ها و فرصت ها را می دهد. EspoCRM با تجزیه و تحلیل تعاملات بین شرکت و مشتریان شما ، بینشی در مورد رفتارهای مشتریان شما فراهم می کند و راه حل هایی برای بهبود دامنه محصولات و خدمات خود به شما ارائه می دهد. با EspoCRM رایگان روابط خود را بهبود بخشید ، درآمد خود را افزایش دهید و در بالاترین مرحله نسبت به رقبای خود باشید. برای دانلود رایگان نرم افزار CRM از این لینک استفاده کنید: نکته:این برنامه مخصوص ویندوز می باشد. قبل از نصب باید باید وب سرور آپاچی،my sql و php را بر روی سیستم خود نصب کنید.
1399/11/03
ERP چیست؟
 

Erp  چیست؟

Erp چیست؟ را در اینترنت جستجو می کنید ، حجم گسترده اطلاعاتی که به دست می آید،که حتما شما را کلافه و گیج می کند،در حقیقت هر وب سایت تعریف خاص خود را از ERP دارد و یک پیاده سازی ERP می تواند از وب سایت دیگر متفاوت باشد. این تفاوت ها ، انعطاف پذیری را که می تواند ERP را به یک ابزار قدرتمند تجاری تبدیل کند ، نشان می دهد. برای درک عمیق تر از اینکه راه حل های ERP چگونه می توانند تجارت شما را متحول کنند؟چطور کمک می کند تا درک بهتری از اینکه ERP چیست؟ و چطور کار می کند؟تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

معنای  Erp  چیست؟

ERP مخفف Enterprise Resource Planning است ، اما حتی نام کامل آن نیز روشن نمی کند که ERP چیست یا چه کاری انجام می دهد. برای آن ، شما باید یک قدم به عقب برگردید و در مورد تمام فرایندهای مختلفی که برای اداره یک کار ضروری است ، از جمله مدیریت موجودی کالا و سفارش ، حسابداری ، منابع انسانی ، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و موارد دیگر فکر کنید. در ابتدایی ترین سطح خود ، نرم افزار ERP این توابع مختلف را در یک سیستم کامل ادغام می کند تا فرآیندها و اطلاعات را در کل سازمان ساده کند. ویژگی اصلی همه سیستم های ERP یک پایگاه داده مشترک است که از چندین عملکرد مورد استفاده واحدهای تجاری مختلف پشتیبانی می کند. در عمل ، این بدان معنی است که کارمندان در بخشهای مختلف -به عنوان مثال حسابداری و فروش  می توانند برای نیازهای خاص خود به اطلاعات یکسان دست یابی پیدا کنند و اطلاعات همیشه به روز است. برخی از راه حل های ERP به جای اینکه کارمندان را مجبور به نگهداری پایگاه های داده جداگانه و صفحات گسترده ای که باید بصورت دستی ادغام شوند ، ایجاد می کنند تا گزارشات را تهیه کنند. به عنوان مثال ، با وارد شدن سفارشات فروش به طور خودکار به سیستم مالی و بدون کلید زدن مجدد دستی ، بخش مدیریت سفارش می تواند سفارشات را با سرعت و دقت بیشتری پردازش کند و بخش دارایی می تواند سریعتر دفاتر را ببندد. سایر ویژگی های معمول ERP شامل پورتال یا داشبورد است تا کارمندان را قادر به درک سریع عملکرد تجارت در معیارهای اصلی کند.  

بیشتر بخوانید : تفاوت بین ERP و نرم افزار حسابداری در چیست! 

تاریخچه  ERP:

اصطلاح ERP در سال 1990 ایجاد شد ، اما ریشه آن به دهه 1960 می رسد. در آن زمان ، این مفهوم در مدیریت و کنترل موجودی کالا در بخش تولید اعمال می شد. مهندسان نرم افزار برنامه هایی را برای نظارت بر موجودی ، سازگاری تعادل و گزارش وضعیت ارائه دادند. در دهه 1970 ، این سیستم به برنامه های نیازمندیهای مواد (MRP) برای برنامه ریزی فرآیندهای تولید تبدیل شده بود. در دهه 1980 ، MRP با فرآیندهای تولید بیشتری روبرو شد و باعث شد بسیاری آن را MRP-II یا برنامه ریزی منابع تولیدی بنامند. تا سال 1990 ، این سیستم ها فراتر از کنترل موجودی کالا و سایر فرایندهای عملیاتی به سایر عملکردهای دفتری مانند حسابداری و منابع انسانی گسترش یافتند و زمینه را برای ERP فراهم کردند همانطور که ما آن را شناختیم. امروز ، ERP گسترش یافته است و شامل هوش تجاری (BI) است و در عین حال عملکردهایی مانند اتوماسیون نیروی فروش ، اتوماسیون بازاریابی و تجارت الکترونیکی را نیز مدیریت می کند. با این پیشرفت های محصول و داستان های موفقیت آمیز از این سیستم ها ، شرکت ها در طیف گسترده ای از صنایع از بخش عمده فروشی تا تجارت الکترونیکی ، از راه حل های ERP استفاده می کنند.   مزایای Erp چیست؟ منابع انسانی ماژول های نرم افزار HR اطلاعات و سوابق کارمندان شما را با تمام سیستم های موجود در ERP شما متصل می کنند. حقوق و دستمزد ، ردیابی زمان ، زمانبندی جداگانه بخشها و برگه های زمانی ، برنامه ریزی جانشینی و اطلاعات استخدام همه در یک مکان زندگی می کنند و می توانند مستقیماً با ابزارهای مالی و حسابداری همگام شوند تا به شرکت ها درک منسجمی از تأثیر مستقیم منابع انسانی بر سلامت مالی کل شرکت بدهند. .   اقتصاد و حسابداری ماژول های مالی و حسابداری در سیستم های ERP اطلاعات مالی را از کل ماژول های متصل جمع می کنند ، که به یک شرکت تصویر کاملی از درآمد و هزینه آنها می دهد. این ابزارها به شرکت ها کمک می کنند تا گزارش سود و زیان گزارش های مالی را جمع کنند و پیش بینی هایی را ایجاد کنند که اطلاعات کل شرکت را در نظر بگیرد.     پردازش سفارش یکپارچه سازی نرم افزار پردازش سفارش به طور مستقیم با ERP به تحلیلگران کسب و کار بینشی در مورد عدم کارایی و بهبود در چرخه فروش می دهد.   موجودی و خرید مشابه مسائلی که نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین حل می کند ، نرم افزار موجودی و خرید به شرکت ها کمک می کند تا موجودی انبار و محصول خود را مدیریت کنند. این ابزار تضمین می کند که شرکت ها مقدار مناسب محصول را در انبار نگه دارند تا موج های فصلی و با افزایش تقاضا را پوشش دهند. این ابزارها ، هنگامی که به ERP متصل شوند ، به شرکت ها کمک می کنند تا حجم فروش محصولات را پیش بینی کرده و از کارکنان ، فضای قفسه بندی و پوشش لجستیکی مناسب اطمینان حاصل کنند.  

مطالعه کنید : حسابداری آنلاین (ابری قیاس)

  افزایش ارتباطات وقتی همه بخشهای شرکت در یک نرم افزار واحد برای برنامه ریزی و ردیابی رویدادهای تجاری جمع می شوند ، می توان تمام داده های تجاری را برای بررسی در دسترس کارمندان قرار داد. بسیاری از سیستم های مدرن ERP سرمایه گذاری زیادی در ابزارهای تجزیه و تحلیل و تجسم می کنند که به کارمندان می دهد گزارش هایی را تهیه کنند، که پیشرفت را نشان می دهد.   هزینه های نرم افزار ERP چقدر است؟ بازار نرم افزار ERP در 25 سال گذشته منفجر شده است و گزینه های زیادی را برای محصولات ERP در اختیار شما قرار می دهد،برای خرید بسته به امکاناتی که شرکت شما نیاز دارد،خرید کنید.از فروشنده در مورد امکانات نرم افزار اطلاعات دقیق بگیرید.اما به طور کلی هزینه یک سیستم ERP از دو دلار تا هزاران دلار در ماه می تواند در ماه هزینه داشته باشد.        
1399/10/30
مالیات چیست؟
 

در ماده 10 قانون محاسبات عمومی در پاسخ به پرسش مالیات چیست؟ این گونه نوشته شده است: درآمد عمـومی عبـارت اسـت از درآمـدهای وزارتخانـه هـا و موسـسات دولتـی و  سـود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمـد هایی کـه در قـانون بودجـه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

مالیات در حقیقت مقدار پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالا و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

تفاوت عوارض با مالیات چیست؟

عوارض از نظر ماهوی و مبنایی با مالیات تفاوت ندارد. در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود. در حقوق ایران، عوارض، مختص شهرداریها بوده و متعاقب ایجاد دهیاری ها در روستاهای کشور، جزیی از منبع درآمدی آنها نیز می باشد. عوارض  لزوماً دارای نرخ تناسبی یا تصاعدی نیست. 

هدف از وضع و پرداخت مالیات چیست؟

دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خدماتی که به شهروندان انجام می‌دهند. از طریق سازمان مالیاتی اقدام می‌نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشور‌ها جبران هزینه نیست، زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می‌شود که بعد از جبران هزینه مهم‌ترین عامل وضع مالیاتی است؛ اما به طور عمومی، دولت به واسطه مالیات بخشی از هزینه های عمومی جامعه و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی را امکان پذیر می سازد. می توان گفت تامین سرمایه لازم جهت انجام پروژه ها، ارائه خدمات عمومی و تامین هزینه فعالیت های دولت، هدف های اصلی وضع مالیات هستند.  

بررسی انواع مالیات

انواع مالیات

مالیات های مستقیم

1.1. مالیات بر دارایی: اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مسئول پرداخت مالیات (مودی) است. این نوع از مالیات خودش به دو دسته تقسیم می شود: 1.2. مالیات بر ارث: مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث است. مالیاتی است که از اموال و دارایی های شخص که پس از فوت وی باقی می ماند، دریافت می شود. 1.3. مالیات حق تمبر: مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی دریافت می شود. 1.4. مالیات بر درآمد: در این نوع از مالیات، درآمد افراد و شرکت ها (و نه ثروت آنها) مبنای مالیات است. شاید بتوان گفت که مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است، مانند مالیات بر درآمد املاک،حقوق، درآمد مشاغل،درآمد کشاورز،درآمد اشخاص حقوقی  

مالیات های غیرمستقیم

 2.1. مالیات بر واردات: این نوع از مالیات ها اصولا تابع سیاست های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به غیر از اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معمولا برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند. این دسته  ممکن است بر اساس قیمت و ارزش کالاهایا بر اساس ویژگی ها و مشخصات آنها (مانند حجم، وزن و…) تعیین و دریافت شوند و به سه صورت از مودیان وارد کننده دریافت می گردد که عبارتند از: عوارض گمرکی، سود بازرگانی، عوارض بر واردات اتومبیل 2.2. مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات: مصرف کنندگان کالا های خاص در زمان خرید آن کالا پرداخت می کنند. به این ترتیب هر شخصی که میزان بیشتری از آن کالا را مصرف کند، در نهایت مالیات بیشتری پرداخت می کند. گرچه این مورد نهایتا به وسیله مصرف کننده نهایی پرداخت می شود، اما وظیفه قانونی پرداخت آن به دولت به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

2.3 .مالیات بر ارزش افزوده:

 تفاوت بین کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص است. مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و همچنین صادرات و واردات آنها را شامل می شود. نکته: تفاوت بین مالیات مستقیم و غیر مستقیم: به طور کامل توسط یک مالیات دهنده و مستقیم به دولت پرداخت می شود. این نیز به عنوان مالیات تعریف می شود که در آن وظیفه و همچنین هزینه پرداخت  به همان فرد تعلق می گیرد. این مورد توسط دولت بر اساس نوع مالیات اعمال می شود. انواع عمده مالیات مستقیم عبارتند از: مالیات بر درآمد: با توجه به مقررات مالیاتی که توسط این اداره بر درآمد تعریف شده است، همان شخص آن را پرداخت می کند. مالیات شرکت: پرداخت شده توسط شرکت ها بر اساس سود خود. مالیات ثروت: بر ارزش اموال که شخص دارد نگهداری می شود. وظیفه املاک: پرداخت شده توسط یک فرد در مورد ارث. مالیات هدیه: فردی که هدایای مالیاتی دریافت می کند که به دولت می پردازد. مالیات مزایای اضافی: پرداخت شده توسط یک کارفرما که مزایای اضافی را به کارکنان ارائه می کند و توسط دولت جمع آوری می شود. مالیات غیر مستقیم، همانطور که در بالا ذکر شد، شامل این مالیات است که در آن مسئولیت پرداخت مالیات بر کسی که پس از آن بار مالیاتی را به فرد دیگری تغییر می دهد. الف.بنابراین، تفاوت اصلی مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم، توان مالیات دهندگان است که بار مالیات را به دیگران تغییر دهد. مالیات مستقیم شامل انواع مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات شرکت، مالیات بر ثروت، مالیات هدیه، مالیات بر درآمد و غیره. برخی از نمونه های مالیات غیرمستقیم عبارتند از: مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خدمات، مالیات تفریحی، وظیفه سفارشی و غیره. فهرستی جامع از مالیات نیست و انواع مالیات ها توسط دولت در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر کشورها داراییک سیستم مالیاتی هستند که برای پرداختن به نیازهای عمومی و مشترک / توافق ملی و عملکرد دولت به پرداخت مالیات بر درآمد سالانه فردی، برخی از مقیاس ها بر اساس مقادیر درآمد سالانه، و برخی از کشورها تقریبا بدون مالیات و یا نرخ مالیات بسیار پایین براییک منطقه خاص از مالیات. بعضی از کشورها مالیات بر درآمد شرکت ها و سود سهام را پرداخت می کنند؛ این اغلب به عنوان مالیات دوگانه به حساب می آید زیرا سهامداران (فردی) فردی که این پرداخت را از شرکت دریافت می کنند، برخی از مالیات بر درآمد شخصی را نیز پرداخت خواهند کرد.   ب.بروز و تأثیر: تفاوت بعدی، این است که مالیات مستقیم اتفاق می افتد و یک شخص را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که مالیات غیر مستقیم بواسطه یک فرد متفاوت اتفاق می افتد در حالی که تأثیر دیگری را احساس می کند. به این دلیل است که مالیات مستقیم بر درآمد یک فرد، درآمد شرکت، یا مالیاتیا اموال متعلق به آن تعلق میگیرد. از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم از فردی دریافت می شود که حامل مالی نهایی نیست. فردی که مالیات غیرمستقیم جمع آوری می کند، به عنوان واسطه ای با هدف صرفه جویی مالیات ها عمل می کند و سپس آنها را به دولت تحویل می دهد.   ج.انتقال بار: تفاوت زیادی وجود دارد که مالیات مستقیم را نمی توان انتقال داد در حالی که مالیات های غیر مستقیم را می توان از یک شخص به دیگری تغییر داد. برای کسی چالش دارد که تعهدات مالیات بر درآمد را از یک نفر به دیگرییا از یک شخص به دیگری تغییر دهد، بدین معنی که در نهایت این هزینه ها پرداخت خواهد شد. این برای مالیات های غیرمستقیم نیست که به آسانی قابل انتقال از یک شخص به دیگری می باشد. یک فروشگاه خرده فروشی که مالیه مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت است، این بار را به مصرف کننده نهایی محصولات منتقل می کند، بنابراین خود را در مقابل پرداخت مالیات های غیر مستقیم محافظت می کند.   د.از بین بردن: تفاوت سوم این است که می توان از پرداخت مالیات مستقیم اجتناب کرد، در حالی که برای فرار از پرداخت مالیات غیرمستقیم دشوار است. مردم نمی توانند درآمد خود را افشا کنند و بدین ترتیب مالیات بر درآمد را پرداخت نکنند. علاوه بر این، سازمان ها دارای استراتژی های خاصی هستند که از آنها استفاده می کنند تا بتوانند از پرداخت مالیات مستقیم به دولت اجتناب کنند، مانند اعلام سود ناخالص، پرداخت بخش زیادی از سود خود در سود سهام، یا داشتن وام های عظیم بدهی که دولت مجبور به پرداخت آن نیست. با این وجود، افراد یا سازمان ها برای جلوگیری از پرداخت مالیات غیرمستقیم استراتژی پیچیده ای دارند. زیرا آنها به اکثر کالاها و خدماتی که مردم خریداری می کنند، متصل می شوند. این بدان معنی است که هر بار که شخصییک محصول یا خدمات را خریداری می کند، مالیات غیر مستقیم را پرداخت می کند.   ذ. تأثیر بر تورم: تاثیر هر دو مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر تورم متفاوت است. مالیات مستقیم در کاهش تورم اقتصاد کمک می کند؛ آنها قدرت خرید افراد را کاهش می دهند، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد آنها را کاهش می دهد. این کار موجب کاهش تقاضای کل می شود زیرا مردم درآمد قابل استفاده ندارند که می توانند از آنها برای درخواست کالا و خدمات موجود در بازار استفاده کنند. از سوی دیگر، مالیات های غیر مستقیم در افزایش تورم در اقتصاد نقش مهمی دارند. از آنجا که بیشتر مردم خرید می کنند، کمتر مالیات غیرمستقیمی پرداخت می کنند، به این ترتیب آنها را تشویق به خرید بیشتر می کنند و منجر به افزایش تقاضای کل می شود، که ممکن است در صورت عدم عرضه مناسب کالاها و خدمات مورد نیاز منجر به تورم شود.   ه.هزینه های مربوط به مجموعه: هزینه ها و تکنیک های مربوط به جمع آوری مالیات های غیر مستقیم کمتر از این جهت است که نقاط جمع آوری قطعی وجود دارد و تنها درصد معینی از افراد ذکر شده است. خرید کالاها و خدمات شامل مالیات مستقیم نیست، زیرا شامل کسرهای زیادی است که گاهی اوقات می تواند هزینه بر و وقت گیر باشند. مقامات جمع آوری مالیات همیشه ترجیح داده اند مالیات های غیرمالی را در مقایسه با اولویت جمع آوری مالیات مستقیم به دلیل هزینه ها و مشاغل دخیل بدانند. با این حال، مالیات مستقیم بخش کوچکی از افرادی را که به دلیل درآمد متهم هستند استخدام می کنند. علاوه بر این، تعداد اندکی از سازمانها نیز مالیات مییابند، زیرا بسیاری از شرکت ها به عنوان مالکیت خصوصی ثبت می شوند و با درآمد فردی نیز مالیات می گیرند در حالیکه بعضی از آنها حتی ثبت نام نمی کنند و این روند مالیاتی آنها را سخت می کند.   3..مالیات مبتنی بر دستمزد: مالیات مبتنی بر دستمزد، مالیات بر درآمد کارگران اغلب توسط کارفرمایان تحت سیستم مالیاتی باقیماندهیا پرداختی به دست می آید. چنین جمع آوری ها لزوما مقادیر نهایی مالیات نیست، زیرا ممکن است کارگر برای جمع آوری درآمد دستمزد با سایر درآمد و یا کسر برای تعیین مالیات واقعی مورد نیاز باشد. محاسبه مالیات که می بایست پرداخت شود، ممکن است توسط دولت یا کارفرمایان بر اساس مصارف کمک هزینهیا فرمول ها انجام شود. مالیات های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی و یا بیمه های مالی نیزیک نوع مالیات بر درآمد هستند، هرچند که به طور کلی به آن اشاره نشده است. این مالیات به طور کلی با نرخ ثابت دستمزد یا درآمد خود اشتغالی به حداکثر مقدار هر سال اعمال می شود. مالیات ممکن است به کارفرما، کارمند یا هر دو با همان نرخ های مختلف اعمال شود. برخی از حوزه های قضایی نیزمالیات جمع آوری شده از کارفرمایان، بیمه بیکاری، مراقبت های بهداشتییا هزینه های مشابه دولت را تأمین می کنند. مالیات بر حقوق و دستمزد مالیاتی است که به کارفرمایان و یا کارکنان اعمال می شود و معمولا به عنوان یک درصد از حقوق و دستمزد که کارفرمایان به کارکنان خود پرداخت می کنند محاسبه می شوند. مالیات بر حقوق و دستمزد به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: کسر از دستمزد کارمند و مالیات توسط کارفرما بر اساس دستمزد کارمند پرداخت می شود. نوع اول مالیاتی است که کارفرمایان از پرداخت دستمزد کارکنان که شامل مالیات مالیاتی، پرداخت مالیات به عنوان درآمد یا پرداخت مالیات به عنوان مالیات هستند و اغلب شامل پیش پرداخت  مالیات بر درآمد، مشاغل اجتماعی و بیمه های گوناگون (مانند بیکاری و معلولیت). نوع دوم مالیات است که از وجوه خود کارفرما پرداخت می شود و به طور مستقیم مربوط به استخدام یک کارگر است. این می تواند شامل هزینه های ثابت باشد یا به طور معنی داری با حقوق کارمند مرتبط باشد. . بار اقتصادی مالیات حقوق و دستمزد تقریبا به طور کامل بر کارگر تقلیل مییابد، صرف نظر از این که آیا مالیات توسط کارفرما یا کارمند مجددا تخلیه می شود، به عنوان سهم کارفرمایان از مالیات بر درآمد به کارگران در قالب دستمزدِ کمتری نسبت به سایر موارد پرداخت می شود. از آنجا که مالیات بر حقوق و دستمزد منحصرا بر حقوق و دستمزد است و نه به بازگشت به سرمایه گذاری های مالی و فیزیکی، مالیات بر حقوق و دستمزد ممکن است به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی مانند تحصیلات عالی کمک کند. استراتژی ها اجتناب از مالیات و نقاط ضعف در قوانین مالیاتی، درآمد دارند. استراتژی ها زمانی ایجاد می شوند که مالیات دهندگان روش های قانونی برای جلوگیری از پرداخت مالیات پیدا کنند. قانون گذاران پس از آن تلاش می کنند تا نقاط ضعف را با قوانین اضافی کنار بگذارند. این امر منجر به یک چرخه مبهم از استراتژی ها و قوانین اجتناب از پیچیده تر شدن می شود. چرخه حیرت انگیز به نفع شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند است که می توانند هزینه های حرفه ای را که با برنامه ریزی مالیاتی پیچیده تر به نظر می آیند، بپردازند، به این ترتیب به این مفهوم که حتییک سیستم مالیات بر درآمد حقیقی می تواند به درستی به عنوان مترقی نامیده شود. هزینه های بالاتری برای کار و سرمایه که توسط مالیات بر درآمد تحمیل می شود، از دست دادن فعالیت اقتصادی از مردم است که تصمیم به سرمایه گذاری نداشته و یا از لحاظ تولیدی به دلیل بار مالیاتی که بر آن فعالیت ها اعمال می شود، استفاده نمی شود. همچنین از افراد و مشاوران حرفه ای تلفیق می شود که به جای فعالیت های اقتصادی-تولیدی، زمان را به رفتار اجتناب ناپذیر مالی اختصاص می دهند.   4.مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد یک مالیات بر افراد یا اشخاص (مالیات دهندگان) است که با درآمد یا سود (درآمد مشمول مالیات) متفاوت است. مالیات بر درآمد معمولا به عنوان یک محصول مالیات بر درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود. نرخ مالیات ممکن است بر اساس نوع یا خصوصیات مالیات دهندگان متفاوت باشد. مفهوم مالیات بر درآمد نوآوری مدرن است و پیش بینی می کند که چیزهایی از قبیل اقتصاد پولی، حساب های منطقی حسابی، درک مشتری از درآمدها، هزینه ها و سود، و جامعه منظم با سوابق قابل اعتماد است. برای بسیاری از تاریخ تمدن ها، این پیش شرط ها وجود نداشت و مالیات بر مبنای عوامل دیگر بود. مالیات بر ثروت، موقعیت اجتماعی و مالکیت وسائل تولید (معمولا سرزمین و بردگان) همه معمول بود. تمرین هایی مانند ده باروری و یا ارائه اولین میوه ها از زمان های قدیم وجود داشته است و می تواند به عنوان یک پیش درآمد مالیات بر درآمد محسوب شود، اما آنها دقت نداشتند و قطعا بر اساس یک مفهوم افزایش خالص نبودند. نرخ مالیات ممکن است به عنوان افزایش درآمد مشمول مالیات (به عنوان نرخ فارغ التحصیلیا مترقی) اشاره کرد. مالیات بر شرکت ها معمولا به عنوان مالیات شرکت شناخته می شود که با نرخ ثابت تطبیق می شود. علاوه بر این، شرکت های مشارکت نیز با نرخ ثابت مواجه می شوند. اکثر حوزه های قضایی، سازمان های خیریه سازمان یافته محلی را از مالیات معاف می کنند. درآمد سرمایه ممکن است با نرخ های متفاوتی نسبت به درآمد های دیگر محاسبه شود. انواع مختلف اعتبارات ممکن است مجاز باشد که مالیات را کاهش دهد. برخی از حوزه های قضایی، بالاتر از مالیات بر درآمد یا مالیات بر مبنای جایگزینیا اندازه گیری درآمد را اعمال می کنند.   5.درآمد قابل مالیه: مالیات دهندگان ساکن در حوزه قضایی عموما کل درآمد کم هزینه تولید و سایر کسر ها است. به طور کلی، فقط درآمد خالص فروش ملک، از جمله کالاهای نگهداری شده برای فروش، در درآمد موجود است. درآمد سهامداران شرکت معمولا شامل توزیع سود شرکت است. تخفیفها به طور معمول شامل تمام هزینه های تولیدیا کسب و کار درآمد شامل کمک هزینه بازیابی دارایی های تجاری می شود. بسیاری از حوزه های قضایی اجازه می دهند، کسر های ذاتی برای افراد صورت بگیرد و ممکن است برخی از هزینه های شخصی را کسر کند. اکثر حوزه های قضایییا درآمد مالیاتی خارج از حوزه قضایی را به حساب نمی آورند و یا اعتبار مالیاتی را که به سایر حوزه های قضایی در چنین درآمد هایی پرداخت می شوند، نمی دهند. افراد غیرقانونی فقط با درآمد خاصی از منابع درون حوزه های قضایی، با استثناء کمی، مالیات می گیرند. اکثر حوزه های قضایی مستلزم خود ارزیابی مالیات هستند و به پرداخت کنندگان برخی از انواع درآمد نیاز دارند که مالیات را از این پرداخت ها محروم کنند. پرداخت های مالیاتی از سوی مالیات دهندگان ممکن است ضروری باشد. مالیات دهندگان که مالیات به موقع پرداخت نمی کنند، به طور کلی تحت مجازات های سنگین قرار می گیرند، که ممکن است شامل جریمه برای افراد یا لغو اقامت قانونی موجودی باشد.  

نکات حسابداری مالیاتی

ایجاد اشتباه ورودی داده ها،خطاهای ورود به سیستم از زمان به زمان رخ می دهد. در حالی که شما نمی توانید تمام خطاهای ورود داده را جلوگیری کنید، می توانید یک سیاست برای انجام مصاحبه های مختلف را به موقع داشته باشید تا اطمینان حاصل شود که ورود داده ها به سرعت شناسایی می شوند و می توانند اصلاح شوند. به عنوان مثال، شما می خواهید که مصارف بانکی ماهانه، و همچنین مصارف دریافتی و قابل پرداخت را پرداخت کنید. شما همچنین می توانید واریانس های بودجه به واقعی را برای شناسایی اشتباهات احتمالی در طبقه بندی درآمدها یا هزینه ها یا گزارش های پرداخت مشتری یا پرداخت های پرداخت کننده بطور دوره ای اجرا کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام رسید ها و پرداخت ها منطقی به نظر می رسد. معاملات غیرمعمول باید بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که هیچ اشتباهی در ورودی داده نشده و تراکنش دقیق است.

جدی نگرفتن ثبت نام های مالیاتی

یکی دیگر از اشتباهات رایج مشاغل در حسابداری این است که ثبت نام های مالیاتی را جدی نمی گیرند و همیشه میگویند که فرصت نداریم! وقتی کسب و کاری شروع به فعالیت می کند باید مجوزهای اولیه را اخذ کند. شاید شما بتوانید در ابتدای کار یکسری مجوزهای تشریفاتی را نگیرید اما نمی توان ثبت نام های مالیاتی را انجام نداد چون شما جواز کسب گرفته اید و به عنوان یک مودی فعال شناخته می شوید و در صورتیکه ثبت نام های مالیاتی را انجام ندهید جرائمی را باید متحمل شوید. جرائم مالیاتی زیادی در انتظار شماست جریمه هایی از دیرکرد ثبت نام گرفته تا علی الراس مالیاتی را باید انتظار داشت. یک باور غلطی که در تشکیل پرونده مالیاتی وجود دارد و از اشتباهات رایج مشاغل محسوب می شود این است که تفکر بر این است که وقتی من تشکیل پرونده بدهم باید سالیانه کلی مالیات پرداخت کنم و هزینه های زیادی را به کسب و کارم تحمیل می کند. اما واقعیت این است که مالیات از سود گرفته می شود یعنی تا جایی که شما سود کرده اید باید مالیات پرداخت کنید و در صورتیکه دچار زیان شده اید و یا سود بسیار ناچیزی کرده باشید نیاز به پرداخت مالیات اضافی نیست پس خیالتان راحت باشد که تا سود نکرده اید مالیاتی در کار نیست.  

مشخص‌کردن دقیق و درست نوع شرکت تجاری

مشخص‌کردن دقیق و درست نوع شرکت تجاری  از دیگر نکات مهم حسابداری مالیاتی است. بی‌توجهی به این نکته ممکن است باعث پرداخت بیش از حد مالیات شود. بسته به نوع شرکت تجاری‌ای که ثبت می‌کنید، مالیات متفاوتی برای کسب‌وکار شما در نظر گرفته می‌شود. برخی از انواع شرکت‌های تجاری عبارت‌اند از: شرکت سهامی (خاص یا عام)، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهام شرکت تعاونی. جویاشدن نظر حسابدار یا مشاور مالی مجرب به‌هنگام تعیین نوع شرکت تجاری می‌تواند کارگشا باشد.  

حاشیه سود خود را با در نظر گرفتن پرداخت مالیات لحاظ کنید

به شخصه کسب و کارهای زیادی را دیده‌ام که به هیچ عنوان موضوع مالیات را در زمره الزامات قانونی درنظر نگرفته‌اند و هزینه‌های آن را نیز نادیده گرفته‌اند. مدتها گذشته و اعلام می‌دارند که سود فعالیت اقتصادی‌مان به این میزان است و وقتی با آنها از موضوع مالیات صحبت می‌کنیم به هیچ عنوان آن‌را جدی نمی‌گیرند. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که ناغافل دچار رسیدگی‌های مالیاتی می‌شوند بدون اینکه حتی اندکی در مورد آموزش مالیات اطلاعاتی داشته باشند، مطالبات مالیاتی و جرایم سنگین آن ادامه راه را برایشان ناهموار و طاقت فرسا می‌کند و اینجاست که تازه درک می‌کنند سود واقعی کسب و کار آنها چقدر بوده است.  

هر هزینه ای را کاملا دقیق پیگیری کنید

یکی دیگر از نکات کلیدی حسابداری این است که باید تمام هزینه هایی که صرف می شود و حتی تمام جریان های نقدی را به صورت دقیق پیگیری کرده و مستند نمایید. این کار به شما در بهینه سازی هزینه های مالیاتی و اعتباری کمک زیادی خواهد کرد.برای تمامی خرید های خود از کارت اعتباری شرکت تان استفاده کنید. اما در پایان همه  خریدها نمی توانید از قبض های پرداختی برای مستند سازی استفاده کنید. از این رو بهتر است ازنرم افزار حسابداری استفاده نمایید و همه  پرداختی ها، چک ها و فاکتور ها را در آن جا ذخیره کرده و مستند سازی کنید.  

برای سادگی فصل مالیات همه چیز را ثبت کنید

داشتن اسناد و مدارک مربوط به همه چیز برای مدیرانی که ‌می‌خواهد زمان مالیات را آسان کند‌، و همچنین بازده بهتری را کسب کند بسیار مهم است. برای حسابداری دقیق، رسیدها‌، فاکتورها‌، صورت‌های بانکی و موارد دیگر لازم است که به درستی در طول سال و بدون نقص ثبت شود. برنامه‌ها و سیستم عامل‌های مختلفی وجود دارند که ‌می‌توانند به شما کمک کنند مواردی مانند رسید را به طور موثر ضبط کنید. نگه داشتن خوب سوابق درآمدها و هزینه‌ها به صورت روزانه یا هفتگی از جمع شدن انبوهی از کارها در پایان سال جلوگیری ‌می‌کند. مانند انواع نرم افزار حسابداری محک با ویژگی‌ها و کاربردهای متنوعی که دارند می‌توانند به شما در ساده کردن شیوه اداره کسب و کار خود کمک کند. یک نرم افزار حسابداری ‌می‌تواند به صورت‌های بانکی و حقوق و دستمزد شما متصل شود‌، و دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت آنلاین ثبت کند. این نه تنها باعث ‌می‌شود پرونده مالیات بدون ایراد باشد بلکه هر لحظه شما را با نبض تجارت خود در تماس قرار ‌می‌دهد‌، همیشه از جریان نقدینگی و مقدار درآمد یا زیان خالص خود مطلع هستید.  

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده

۱- ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط مندرج در فراخوان های سازمان امور مالیاتی و دریافت گواهی ثبت نام در ارزش افزوده. انجام ثبت نام از طریق سایت evat.ir و مطابق شرایط و روال خاصی که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده انجام می شود. ۲- صدور صورتحساب در قبال عرضه کالا و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد و نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی. ۳- دریافت مالیات از خریداران کالا یا خدمات در زمان عرضه کالا یا خدمات به آنان. ۴- پرداخت مالیات کالاها یا خدمات دریافتی به فروشندگان یا اراده دهنگان خدمات. ۵- ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ارزش افزوده از جمله فاکتورها و رسیدهای مالیاتی به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوطه. ۶- به کار بردن دفاتر ، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد. ۷- تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان قانونی. ۸- انجام تسویه حساب مالیاتی در پایان دوره های مالیاتی سه ماهه حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء ارسال اظهارنامه هر دوره مالیاتی.  

نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده ۱۴ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت منـدرج در صورتحسـاب خواهـد بـود. در مـواردی کـه صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شـود کـه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تـاریخ روز تعلـق مالیـات میباشد.  تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد: الف ـ تخفیفات اعطائی ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت ﭘرداخت شده است. ج ـ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق ﮔرفته است. ماده ۱۵ ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش ﮔمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق ﮔمرکی و سود بازرﮔانی) مندرج در اوراق ﮔمرکی. تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خـدمت، عبـارت اسـت از معـادل ارزش ریـالی مربوطـه بـه مـا بـه ازاء واردات خدمت مزبور. ماده ۱۶ ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۱/۵%) میباشد. تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین میﮔردد: ۱ ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%) ۲ـ انواع بنزین وسوخت هواﭘیما، بیست درصد(20%) ماده ۱۷ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقـع خریـد کـالا یـا خـدمت بـرای فعالیتهـای اقتصـادی خـود بـه اسـتناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون ﭘرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شـده توسـط آنهـا کسر و یا به آنها مسترد میﮔردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده بـرای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میﮔردد. تبصره ۱ ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیـاتی اضـافه ﭘرداختـی داشـته باشـند، مالیات اضافه ﭘرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظـور خواهـد شـد و در صـورت تقاضـای مؤدیان، اضافه مالیات ﭘرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد. تبصره ۲ ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قـانون اشـتغال داشـته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای ﭘرداخت شده بابت خرید کالا یا خـدمت تـا این مرحله قابل استرداد نمیباشد. تبصره ۳ ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیـات اشـتغال داشته باشند، صرفا مالیاتهای ﭘرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. تبصره ۴ ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ﭘرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قـانون، صـرفا در مراحـل واردات، تولیـد و توزیـع مجـدد آن کالاهـا توسط واردکنندﮔان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود. تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده ﭘرداختی مؤدیان که طبق مقـررات ایـن قـانون قابـل کسـر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. تبصره ۶ ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صـورتی کـه ظـرف سـه مـاه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میـزان دو درصـد (۲%) در مـاه نسـبت بـه مبلـغ مـورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود. تبصره ۷ ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظـایف و خدمات قانونی ﭘرداخت میﮔردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

۵ توصیه اظهار نامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اگر صاحب شغلی هستید، از طریق اینترنت می توانید اظهار نامه مالیاتی خود را پر کنید. البته بد نیست قبل از این که اظهارنامه خود را تکمیل کنید، ۵ توصیه مالیاتی به صاحبان مشاغل زیر را مطالعه کنید.

 

حتما اظهارنامه را تا پایان خرداد تکمیل کنید.

اگر صاحب شغلی هستید و تا امروز اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خود را پر نکردید، بلافاصله  این کار را انجام دهید و تا 31 خرداد آن را تکمیل کنید. چرا که پر نکردن اظهار نامه مالیاتی به منزله از دست دادن بخش زیادی از معافیت ها و فرصت هاست. اولین مزیت تکمیل اظهارنامه، استفاده از معافیت‌های مالیاتی است. اگر درآمد ماهانه شما در سال گذشته  از 1 میلیون و 300 هزار تومان کمتر باشد، از مالیات معاف می شوید. البته این معافیت منوط به پر کردن اظهارنامه است. دومین مزیت تکمیل اظهارنامه در زمان مقرر، فرار کردن از جریمه است. بنابر قانون، اگر اظهارنامه خود را تکمیل نکنید باید 30 درصد مالیات را جریمه بپردازید. جریمه‌ای که قابل بخشش هم نیست. علاوه براین، در صورتی که اظهار نامه خود را برای سه سال متوالی تکمیل نکنید، مشمول مجازات می‌شوید. این مجازات به صورت حبس 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی 2 تا 8 میلیون تومانی و... تعریف شده است. پس تا زمان را از دست نداده‌اید، اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی تکمیل کنید.

درآمد خود را به میزان سال قبل اظهار کنید.

اگر هنوز اظهارنامه مالیاتی خود را پر نکرده اید، باید بدانید که بهترین حالت برای شما، قبول مالیات سال قبل است. چرا که براساس توافق اصناف و سازمان مالیاتی، میزان مالیات سال قبل را می توانید برای امسال درج کنید. البته این موضوع تنها برای مشاغل  بند ج صادق است. لذا در صورتی که شما مالیات سال گذشته خود را قبول دارید، می‌توانید آن را قطعی نمایید اما اگر در اظهارنامه مقادیر کمتر از مالیات سال گذشته را درج کنید، ماموران مالیاتی دفاتر فروش شما را بررسی خواهند کرد و بعد از بررسی ها مالیات متناسب با درآمد شما را درج می کنند. بنابراین، کم خطر ترین راه برای اظهار مالیات، درج رقم مالیات سال 94 است.

معافیت ها را دنبال کنید.

براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، یکسری معافیت مشمول حال شما می شود. مهم ترین این معافیت ها در ماده 84 قانون درج شده است که براساس آن  درآمد های زیر 1 میلیون و 300 هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. البته شرط استفاده از این معافیت، تکمیل اظهارنامه تا پایان خرداد است. علاوه بر این معافیت، موارد دیگری نیز در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم وجود دارد که با مراجعه به آن می توانید از آن ها استفاده کنید. هر چند در مورد مشاغل  بند ج قانون معافیت های اندکی وجود دارد اما برخی از مشاغل نظیر فعالیت های مرتبط با گردشگری می توانند از این معافیت ها بهره مند شوند.

مالیات شما چگونه محاسبه می شود.

یک سوال همیشگی برای مودیان وجود دارد و آن چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل آن هاست. جدول زیر نرخ مالیات را برای درآمد های مختلف نشان می دهد. از آن جایی که  توصیه مالیاتی شما مربوط به سال 95 است، میزان معافیت رقم 15میلیون و 600 هزار تومان در سال است. یعنی درآمد شما تا سطح 15 میلیون و 600 هزار تومان در سال از مالیات معاف است؛ اما برای درآمد‌های بیشتر از این مقدار مالیات با نرخ های متفاوتی اعمال می گردد. این نرخ از 15 درصد برای درآمد‌های پایین شروع می شود و تا 25 درصد برای درآمد های بالا ختم می شود. برای سادگی فرض کنید فردی ماهانه 2میلیون تومان سود دارد. درآمد این فرد در سال 24 میلیون تومان می باشد که 15 میلیون و 600هزار تومان آن از مالیات معاف است و 8 میلیون و 400 هزار تومان آن مشمول مالیات می شود. با توجه به این که مبلغ زیر 50 میلیون تومان است، مشمول نرخ 15 درصد می شود و مبلغ 1 میلیون و 260 هزارتومان مالیات برای این فرد در نظر گرفته می شود. اگر فردی ماهانه 10میلیون تومان درآمد داشته باشد، مالیات سالانه او برابر با 20میلیون و 160 هزار تومان می شود.

 توصیه مالیاتی برای مودیان سال اولی مشاغل

اگر چنانچه به تازگی شغلی برای خود دست و پا کرده‌اید و مشمول بند ج قانون مالیات‌های مستقیم می شوید، لازم است بدانید که طبق قانون باید 4 ماه بعد از آغاز به کار، این موضوع را به سازمان امور مالیاتی و دارایی اطلاع بدهید. در غیر این صورت، نه تنها معافیت های مالیاتی شما از بین می رود بلکه مشمول جریمه خواهید شد. مطابق قانون، اگر ظرف 4 ماه پس از شروع به کار، موضوع را به سازمان امور مالیاتی اطلاع ندهید، هم معافیت ها از بین می رود و هم 10 درصد مالیات متعلقه را باید جریمه بپردازید. نکته دیگر این که برای تکمیل اظهار نامه به کد اقتصادی نیاز مند هستید و باید هر چه سریعتر این کد را دریافت کنید.

نرخ مالیات

نرخ مالیات، اغلب از افراد نرخ های متفاوتی نسبت به شرکت ها، مالیات می گیرند. سیستم های مالیاتی یک نهاد را به عنوان یک شرکت اداره می کنند، فقط اگر به طور قانونی به عنوان یک شرکت سازماندهی شود. املاک و مستغلات معمولا تحت شرایط خاص مالیات قرار می گیرند. با سایر نهادهای مالیاتی معمولا به عنوان مشارکت رفتار می شود.بسیاری از افراد ممکن است انتخاب شوند که با عنوان شرکت یا مشارکت رفتار شوند. شرکای مشارکتی به عنوان درآمد، کسر و اعتبار برابر با سهم آنها از این اقلام مشارکت برخوردار می شوند. بر اساس هر معیار حداقل مالیات های جداگانه ارزیابی می شوند. بسیاری از سیستم ها اجازه می دهد افراد درخواست ارزیابی مشترک داشته باشند و گروه های کنترل شده از شرکت های سازمان یافته محلی به طور مشترک ارزیابی شوند. نرخ مالیات به طور گسترده ای متفاوت است. بعضی از سیستم ها نرخ های بالاتر در مقادیر بالاتر درآمد را اعمال می کنند.  

تعریف درآمد

اکثر سیستم ها درآمد را به طور گسترده برای ساکنان تعریف می کنند، اما مالیات غیرقانونی فقط بر روی انواع خاصی از درآمد، آنچه در درآمد افراد است، ممکن است با آنچه که برای اشخاص ذکر شده است متفاوت باشد. زمان تعیین درآمد ممکن است بر اساس نوع مالیات دهنده یا نوع درآمد متفاوت باشد. درآمد عموما شامل بسیاری از انواع رسید های که غنی مالیات دهندگان، از جمله جبران خدمات، سود از فروش کالا و یا اموال دیگر، بهره، سود سهام، اجاره، حقوق و دستمزد، سالیانه، حقوق بازنشستگی، و انواع شیوه های دیگر.بسیاری از سیستم ها بخشی از درآمد یا تمام دوره های بازنشستگی یا سایر برنامه های بازنشستگی ملی را حذف می کنند. اکثر سیستم های مالیاتی از مزایای مراقبت از درآمد ارائه شده توسط کارفرمایان یا تحت سیستم های بیمه ملی حذف می شوند. تقریبا تمام سیستم های مالیات بر درآمد، ساکنان را قادر می سازد تا درآمد ناخالص را از طریق تجارت و سایر انواع کسر ها کاهش دهند. در مقابل، غیر ساکنان به طور کلی تحت این موضوع بر میزان ناخالص درآمد اکثر انواع و درآمد خالص کسب درآمد در حوزه قضایی قرار دارند. هزینه های مربوط به تجارت، کسب و کار، اجاره یا سایر فعالیت های تولید درآمد معمولا کاهش می یابند، گرچه برخی از انواع هزینه ها یا فعالیت ها ممکن است محدود باشد. هزینه های تجاری شامل همه نوع هزینه ها برای بهره وری از فعالیت است. کمک هزینه (به عنوان کمک هزینه سرمایه یا کسر خسارت) تقریبا همیشه برای بازپرداخت هزینه های دارایی های استفاده شده در فعالیت مجاز است. مقررات مصارف سرمایه به طور گسترده ای متفاوت است و اغلب هزینه های بازپرداخت را به سرعت در طول عمر سرمایه افزایش می دهد. اکثر سیستم ها به افراد اجازه می دهند برخی از کسر های ذاتی و یا مقدار مورد نیاز به نرخ صفر، علاوه بر این، بسیاری از سیستم ها اجازه می دهد برخی از انواع هزینه های شخصی مانند مصارف خانگی و یا هزینه های پزشکی را بپردازد.  

چگونه نرخ های مالیات بر نرخ بیکاری تاثیر می گذارد؟

 نرخ مالیات یک عامل است که بر عرضه کالا و خدمات تأثیر می گذارد. هنگامی که این نرخ بالا است، این هزینه تولید را افزایش می دهد، به این معنی که هزینه بالاتری برای کالاها و خدمات است. این امر موجب کاهش مقدار کالاها در یک شرکت مایل به عرضه می شود. مالیات بالا نیز بر درآمد قابل مصرف تأثیر می گذارد، که منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می شود. هنگامی که به طور کلی تقاضا و عرضه در اقتصاد پایین تر است، فرصت های کمتر برای اشتغال وجود دارد و این به میزان بیکاری بالاتر می انجامد.   چگونه نرخ های مالیات پایین می تواند تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد؟  با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، کارگران بیشتری برای پاسخگویی به افزایش تقاضا کار می کنند. در نتیجه این بیکاری را کاهش می دهد. کل مقدار تقاضا برای کالاها و خدمات در یک اقتصاد معین، شامل 4 مورد می شود: هزینه های مصرف کننده، سرمایه گذاری، هزینه های دولتی و تعادل تجارت (تفاوت بین صادرات و واردات). با کاهش مالیات، یک کشور قادر خواهد بود این چهار عامل را تحت تاثیر قرار دهد تا تقاضا را به روش های زیر افزایش دهد: هزینه مصرفی – با کاهش نرخ این مورد افراد سهم بیشتری از پرداخت هزینه های خود را به دست می آورند. درآمد قابل استفاده را افزایش می دهد و هزینه های اقتصادی را افزایش می دهد. سرمایه گذاری – با کاهش این موضوع، شرکت ها سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری دارند و رشد بیشتری را ایجاد می کنند. این باعث می شود که مارپیچی مثبت به سمت افزایش تقاضا و به نوبه خود مشاغل جدید ایجاد شود. هزینه های دولت – کاهش این مورد، درآمد مالیاتی را که در کوتاه مدت جمع آوری می شود کاهش می دهد، با این حال، در بلندمدت از افزایش رشد درآمد شرکت ها افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد مالیاتی می تواند توسط دولت برای بهبود زیرساخت های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. این به تقاضای کارگران برای تکمیل این مشاغل منجر خواهد شد. تعادل تجارت – شرکت ها برای تامین منابع مالی خود در کشور، انگیزه بیشتری دارند، و نه حرکت آنها در خارج از کشور. مالیات های پایین تر نیز باعث جذب سرمایه از کشورهای خارجی می شود که در سطح داخلی آنها سرمایه گذاری می شود، اگر این نرخ آنها نسبتا بالاتر باشد. این دو چیز اجازه می دهد که سرمایه بیشتر و سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی صرف شود.  

چگونه مالیات های پایین موجب افزایش عرضه در اقتصاد می شود؟

 با افزایش تمایل شرکت ها به عرضه کالاها و خدمات، افراد بیشتری به کار خود ادامه می دهند. نرخ های مالیاتی پایین تر می تواند تمایل شرکت ها به عرضه کالاها و خدمات را در موارد زیر افزایش دهد: افزایش مشوق کار – این استدلال وجود دارد که مالیات بر درآمد پایین تر می تواند کارگران را برای ساعت های بیشتر ترغیب کند، زیرا حقوق و دستمزد آنها افزایش می یابد. بهبود فناوری و تجهیزات – صرفه جویی در مالیات می تواند برای بهبود تجهیزات تولید صرف شود.   بهبود بهره وری کارگران – از طریق آموزش و توسعه مهارت های آنها.  همانطور که می بینید، مدیریت یک اقتصاد پیچیده است. متغیرهای زیادی وجود دارد که می تواند بر نرخ بیکاری تاثیر بگذارد و راه حل جهانی برای هر کشور وجود ندارد.

با این وجود، هنگامی که به درستی اجرا می شود، کاهش نرخ  می تواند اثرات مثبت در اقتصاد ایجاد کند که می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.

شما برای راحتی بیشتر و جلوگیری از این اشتباهات رایج می توانید از سیستم های حسابداری آنلاین چون نرم افزار حسابداری آنلاین قیاس استفاده کنید  و با خیال راحت اطلاعات حسابداری مالیاتی خود را ارائه دهید.

اگر سوالی دارید، همکاران ما در بخش فروش،آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند و می توانید با شماره تماس ۰۲۱۶۱۹۵۲ تماس حاصل بفرمایید.
1399/10/27
آموزش نصب SQL SERVER

آموزش نصب SQL SERVER

  مایکروسافت اس کیو ال سرور،‌ یک سیستم مدیریت دیتابیس رابطه ای (RDBMS) است که توسط شرکت مایکروسافت عرضه می‌شود. SQL Server دیتا بیسی است با امکانات زیاد برای سازمان ها که با نرم افزار هایی مانند Mysql و Oracle Database رقابت دارد. مثل همه RDBMS‌ های دیگر،‌ اس کیو ال سرور مایکروسافت هم بر اساس sql ساخته شده است. نصب و راه اندازی SQL Server دارای مراحل متعدد و همچنین برخی پیش نیاز ها می باشد. در این مطلب با آموزش نصب SQL SERVER بصورت تصویری و گام به گام همراه شما خواهیم بود تا تمام موارد موجود را به خوبی فرابگیرید. پس با ما همراه باشید.   اگر نسخه ای از SQL Server 2016 ندارید ، می توانید فایل های نصب را از وب سایت Microsoft دانلود کنید.نسخه Express همانند نسخه Developer  به صورت رایگان بارگذاری می شود.  

کدام ورژن یا ویرایش مناسب من است؟

  اینکه کدام نسخه یا ویرایش مایکروسافت اس کیو ال سرور برای شما مناسب کاملا وابسته به نیازمندی‌هایی است که شما دارید، سخت افزاری که در اختیار دارید چقدر به روز است و میزان بودجه ای که شرکت شما در اختیار دارد چقدر است. داشتن اطلاعات کافی از این فاکتور‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا ورژن مورد نظر خود را به درستی انتخاب کنید. در اینجا ما بر روی ورژن 2016 تمرکز کردیم،که ویژگی های آن عبارتند از:  

SQL SERVER 2016

 
 • بررسی و تحلیل عملیات به صورت همزمان (Real-time Operational Analytics) صرفا در نسخه‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دیده شد.
 • گروه‌های دسترسی ابتدایی (Basic Availability Groups) صرفا در نسخه‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ عرضه شد.
 • نقاب داده پویا و امنیت در سطح ردیف  (Dynamic Data Masking and Row Level Security ) از سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اضافه شده است.
 • پایگاه داده منعطف (Optimized virtual machine images) در ورژن‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷.
 • جداول موقتی (Temporal tables) در نسخه‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارائه شد.
 • پشتیبانی از JSON صرفا در نسخه‌های بعد سال ۲۰۱۶ موجود است.
 • تحلیل پیشرفته داده در دیتابیس (In-database advanced analytics) از سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷.
 • نسخه ۲۰۱۶ دیگر از پردازنده‌های ۳۲ بیتی پشتیبانی نمی‌کند و صرفا بر روی سیستم‌های دارای پردازنده ۶۴ بیتی راه اندازی می‌شود.
  برای نصب نسخه Developer  شما باید ابتدا ویژوال استودیو را نصب کنبد.اگر نمی خواهید  Visual Studio Dev Essentials را نصب کنید می توانید نسخه رایگان SQL Server 2016 Express را بدون نیاز به آن دانلود کنید.   در اینجا مراحل لازم برای نصب نسخه SQL Server 2016 Developer وجود دارد. SQL Server را دانلود کنید. ابتدا با دانلود بسته نصبی  شروع خواهیم کرد. 1.بر اساس توضیحات داده شده نسخه Express یا Developer sql server مورد نظر خودتان را از سایت مایکروسافت دانلود کنید.         پس از دانلود بسته ، پوشه را در File Explorer باز کنید و بر روی setup دوبار کلیک کنید تا نصب SQL Server شروع شود.     ممکن است یک پیام امنیتی مبنی بر  ایجاد تغییرات در کامپیوتر برای شما باز شود،آن را تایید کنید.       اکنون پنجره نصب SQL Server باز خواهد شد.     با اطمینان از اینکه Installationدر منوی سمت چپ انتخاب شده است ، روی اولین گزینه  New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation کلیک کنید،تا مراحل نصب شروع شود.      
مطالعه کنید : نرم افزار حسابداری قیاس
  با علامت زدن I accept the license terms ، شرایط مجوز را بپذیرید و  بر روی Next کلیک کنید.         انتخاب کنید آیا می خواهید از Microsoft Update برای بررسی به روز رسانی ها استفاده کنید یا نه و بر روی next کلیک کنید         این پنجره هرگونه مشکلات احتمالی را که باید قبل از ادامه نصب اصلاح شود، نمایش می دهد.این فرصت شما برای اصلاح مشکلات احتمالی است. با کلیک بر روی هرگونه هشدار یا مسئله ، اطلاعات بیشتری نمایش داده می شود.   اگر همه چیز خوب است ، کلیک کنید Next تا به مرحله بعدی برویم.    
 1. انتخاب ویژگی
در اینجا می توانید انتخاب کنید که کدام components می خواهید نصب شوند.با کلیک بر روی یک  component، اطلاعات بیشتری در مورد آن  در قسمت بالا و سمت راست نمایش داده می شود.شما می توانید با انتخاب یک کامپوننت در هنگام مشاهده ، به فضای خالی دیسک مورد نیاز خود پی ببرید.   پس از انتخاب ، کلیک کنید Next >.   مراحل زیر ممکن است بسته به آنچه در اینجا انتخاب می کنید ، کمی متفاوت باشد.       در صورت لزوم یا نمونه پیش فرض یا نمونه ای با نام را انتخاب کنید ، سپس کلیک کنید Next >.       حساب های سرویس و پیکربندی ترکیب را مشخص کنید ، سپس کلیک کنید Next >.           اینجاست که می توانید حالت احراز هویت ، مدیران ، دایرکتوری های داده و تنظیمات TempDB را پیکربندی کنید.پس از اتمام ، کلیک کنید Next           تنظیمات Analysis Services را که ممکن است لازم داشته باشید مشخص کنید ، سپس کلیک کنید Next         تنظیمات سرویس گزارشگری را که ممکن است لازم داشته باشید مشخص کنید ، سپس کلیک کنید Next >.    
        نصب Microsoft R Open را تایید کنید.اگر Microsoft R Open را نصب می کنید ، Acceptسپس کلیک کنید Next >.         در اینجا جایی است که می توانید همه موارد نصب شده را مرور کنید. اگر همه چیز خوب است ، کلیک کنید Next >.         پس از نصب SQL Server ، تأیید نصب موفقیت آمیز را دریافت خواهید کرد.کلیک کنید Close.         سخن آخر:   نکات مهم آموزش نصب SQL SERVER را با هم بررسی کردیم،اگر در مراحل نصب دچار مشکل یا خطایی شدید،حتما از طریق کامنت ها با ما در میان بگذارید،تا با هم آن را رفع کنیم.  
  1399/10/24
  حسابدار نیازه یا خودم از پسش برمیام ؟

  حسابدار نیازه یا خودم از پسش برمیام ؟

  از همان پانصد سال پیش که فعالیت‌های اقتصادی بسیار ساده‌تر و تنها در جهت امرار معاش بودند، نگهداری حساب‌ها و کنترل نقدینگی‌ها، هدف اصلی هر کسب و کاری به شمار میرفته است. امروزه که سیستم‌های تجاری و اقتصادی جهان بر مبنای روش‌ها و مباحث پیشرفته‌ تصمیم‌گیری می‌نمایند، نمی‌توان حسابداری را صرف نشستن پشت میز و ثبت دفاتر دانست. به قول دونکن :حسابداری، علم ثبت و تفسیر معاملات، صورت‌های مالی، دفاتر، اسناد و مدارک مثبت است. به گونه‌ای که افراد غیر متخصص نیز بتوانند درک صحیح و واضحی از وضعیت دقیق مالی و مدیریتی شرکت به دست آورند. بنابراین، حسابداری هنر و فن تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی جاری در هر سازمانی است و کار ساده‌ای نیست. اگر صاحب یک کسب‌وکار کوچک و نوپا هستید احتمالاً از خودتان میپرسید که حسابدار نیازه یا خودم از پسش برمیام ؟خوب در جواب به این سوال باید این نکته را در نظر داشته باشید که پاسخ دقیقی برای همه مشاغل وجود ندارد اما در اینجا برخی از موارد کلیدی که باید در هنگام تصمیم‌گیری به پرسش حسابدار نیازه یا خودم از پسش برمیام را آورده ایم،پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید،تا تمام جوانب را بررسی کنیم: ریسک ها و مخاطرات بخش مالی در صورت عدم استخدام حسابدار: برای پاسخ دادن به سوال حسابدار بگیرم یا خودم از پسش برمیام باید این نکته را در نظر داشته باشید که اگر اطلاعات کافی در زمینه حسابداری کسب و کارتان نداشته باشید و خودتان این کار را انجام دهید،همچنین از یک مشاور مالی کمک نگیرید،ریسک ها و خطرات زیادی کسب و کار شما را تهدید می کنید،که ممکن است،باعث آسیب های جدی به تجارت شما شود.نمونه ای از این خطرات احتمالی عبارتند از:   1-عدم به روز رسانی داده‌های مالی: این اولین مشکل شرکت‌های کوچک و نوپا است. هرچند گفتن این که باید اطلاعات مالی به صورت دقیقی ثبت شود ساده است، اما در عمل مشکلاتی بوجود می‌آید. بنابراین بهتر است حسابداری دقیق همیشه انجام شود که این کار با استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند جدید تسهیل می‌شود.   ۲-فقدان بودجه‌بندی سالانه و پیش‌بینی مالی: اگر شما نتوانید برآورد هزینه‌های سالانه ارزیابی کنید، چگونه می‌توانید مطمئن شوید که در مسیر صحیحی گام برمی‌دارید. داده‌ها بسیار مهم هستند از روی داده‌های مالی می‌توان چشم‌انداز کسب و کار را بررسی کرد و روندها و پیش‌بینی‌های صحیح از ادامه کار داشت.   ۳-عدم مشاوره با یک حسابدار حرفه‌ای: با یک مشاور مالی قوی گفتگو کنید. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که از میان ۴۰۰ شرکت آمارگیری شده، ۶۵ درصد آنها حداقل یک بار در ماه با یک حسابدار حرفه‌ای مشورت می‌کنند.   ۴-دسته‌بندی نکردن پرسنل: با برون‌سپاری بیشتر کارها، بحث طبقه‌بندی پرسنل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این که چه افرادی به چه اطلاعاتی دسترسی دارند اهمیت زیادی دارد. گاهی یک بی‌احتیاطی می‌تواند شما را پای میز دادگاه به دلیل مسائل امنیتی ببرد.   ۵-عدم توجه به دایره مسئولیت‌های شرکت: شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت دانش‌بنیان و غیره هر یک از محدودیت و اختیاراتی برخوردار هستند که باید به آنها توجه کرد.   ۶-طبقه‌بندی اشتباه در کسب و کار: انتخاب نوع شرکت (مسئولیت محدود، تعاونی و...) اهمیت زیادی دارد. در مورد این موضوع باید اندیشید. این که چه طبقه‌ای برای کسب و کار شما مفید است اهمیت زیادی دارد.   ۷-تداخل هزینه‌های شخصی و اداری: شرکت‌های نوپا از برخی معافیت‌ها و مزایای مالیاتی برخوردار هستند که این ویژگی‌ها در مورد همه شرکت‌ها صادق نیست. مراقب باشید از این مزایای در چارچوب قانونی استفاده کنید. ممیزهای مالیاتی نسبت به این موضوعات بسیار حساس هستند. نرم افزار های حسابداری: اگر قصد دارید،خودتان امور مالی شرکت را به عهده بگیرید و از تمام ریسک های احتمالی آگاهی دارید،توصیه می کنم استفاده از نرم افزار حسابداری را فراموش نکنید. استفاده از این نرم افزار به شما کمک می کند که امور مالی و حسابداری کسب و کار خود را به راحتی هر چه تمام تر مدیریت کنید. فقط کافی است با این برنامه ها آشنا باشید تا با واردکردن عناوین و مبالغ مورد نظرتان بتوانید، هرگونه عملیات ریاضی و حسابداری را بر روی آن انجام داده و نتایج دقیقی به دست آورید.   اگر نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره در زمینه نرم افزارهای حسابداری دارید،حتما با بخش پشتیبانی قیاس در ارتباط باشید،صمیمانه منتظر تماس و ارتباط شما هستیم.  

  بیشتر بخوانید : حسابداری آنلاین (ابری قیاس)

  جذب حسابدار پاره وقت: اگر در ابتدای کار به سبب نبود سرمایه و ذخایر مالی کافی، استخدام حسابدار تمام وقت برایتان مقدور نیست و خودتان هم دانش کافی در این زمینه ندارید،می توانید از حسابداران پاره وقت کمک بگیرید. اما نکته‌‌ی قابل توجه این است که یاد بگیرید چطور به عنوان یک کارفرما موضوعات مالی را به حسابدارتان محول نمایید. کارآفرینان کسب و کارهای نوپا هر چقدر که تجارب بیش‌تری کسب می‌نمایند و کارشان وسعت می‌یابد، نسبت به حضور یک حسابدار توانمند در مجموعه‌‌ی خود احساس نیاز می‌کنند. در واقع یک حسابدار خوب، علاوه بر آنکه به شرکت‌ها در طراحی سیستم‌های حسابداری و ارائه‌ی گزارشات مالی و فصلی کمک می‌کند، می‌تواند همچون یک وکیل و مشاور خوب در تمام موارد قانونی پیش‌ روی سازمان مدیرش را همراهی نماید. برون سپاری حسابداری: در پاسخ به سوال حسابدار بگیرم یا خودم از پسش برمیام ؟یک استراتژی دیگر را قصد داریم بررسی کنیم،برون سپاری حسابداری! اگر اطلاعات شما در زمینه حسابداری کافی نیست و نمی توانید آن را انجام دهید،در عین حال بودجه کافی برای استخدام حسابدار پاره وقت هم ندارید،می توانید از این روش استفاده کنید و تنها بخشی از کار را برون سپاری کنید. و اما استراتژی برون سپاری حسابداری چیست؟به استراتژی گفته می شود که شرکت بخشی از امور حسابداری خود را به شرکت ها یا اشخاص دیگر واگذار می کند. در این روش در هزینه های شرکت صرفه جویی می شود و اندازه شرکت بیش از حد بزرگ نمی شود. مثلا در این چند روز اخیر سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت که بخشی از حسابرسی تامین اجتماعی را به موسسات حسابرسی واگذار نماید. که با این کار از حجیم شدن سازمان جلوگیری می شود. البته یکی دیگر از مزایای برون سپاری تسریع امور مشتریان سازمان است. باید توجه کرد در برون سپاری همه امور حسابداری شرکت و یا سازمان واگذار نمی شود بلکه بخشی از آن که به صورت دوره ای انجام می شود واگذار می شوند. مانند مثال تامین اجتماعی که حسابرسی بیمه به موسسات دیگر واگذار می شود.    
  1399/10/21
  قوانین بیمه در حسابداری
  قوانین بیمه در حسابداری   یک حسابدار موفق در طول زندگی شغلی خود باید مهارت ‎های مختلفی را کسب کرده و با گام برداشتن در مسیر رشد این مهارت ‎ها، آگاهی کاملی نسبت به آنها بدست آورد؛ موفقیت در حسابداری، مانند هر حرفه دیگری، نیازمند آگاهی در زمینه های مختلفی است که محدود به توانایی ‎های کاری نمی‌شود و نیاز به کسب دانش و تجربه در چهار چوب‎ های دیگری نیز دارد. یکی از این چهار چوب ‎ها، قوانین حسابداری می‌باشد که از مهم‎ ترین آنها می توان به قوانین بیمه در حسابداری اشاره کرد. محاسبات مربوط به قوانین بیمه در حسابداری و سهم بیمه و حقوق کارگران یک واحد تجاری از کارهای مهم حسابداران بحساب می‌آید. قوانین بیمه و تامین اجتماعی نیاز به مطالعه دقیق دارند و با داشتن دانش کافی می‌توانند به یکی از زمینه‌های پردرآمد برای حسابداران تبدیل شوند.   سازمان تامین اجتماعی ایران که وظیفه تحت پوشش بیمه قرار دادن شاغلان را برعهده دارد، قوانین و مقررات حائز اهمیتی را برای بیمه شوندگان در مشاغل مختلف در نظر گرفته است. آگاهی نسبت به این قوانین و مقررات از ملزومات موفقیت در زندگی شغلی مخصوصا حسابداری می‌باشد.

  بیمه چیست؟

  بیمه درواقع قراردادی است که بین شرکت بیمه و بیمه گذار منعقد می شود و در طی آن شرکت بیمه موظف به ارائه محافظت یا پوششی در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار می باشد. بیمه گران در ازای حق بیمه ، ریسک را تخمین زده و مدیریت می نمایند. حق بیمه هر قرارداد ، بخشی از آن بر اساس داده های گذشته جمع آوری شده از بسیاری از خط مشی های مشابه محاسب می شود و پیش از ارائه خدمات پرداخت می گردد. هزینه واقعی هر بیمه نامه تا پایان دوره بیمه نامه مشخص نیست و در نهایت هزینه محاسبه می شود.   صنعت بیمه به دو بخش عمده تقسیم می شود، یک بخش مربوط به اموال است و بخش دیگر به تلفات مربوط می شود. بیمه شده شخصی است که راسات مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. قانون تامین اجتماعی: در این قانون حق و حقوق کارگران و کارفرمایان نسبت به هم در خصوص مواردی مانند بیمه، بازنشستگی و شرایط آن، از کار افتادگی و شرایط آن، درمان و.... بیان شده است. از جمله مهمترین موارد ذکر شده در این قانون بیمه پرسنل می باشد که حسابداران در طی ماه حداقل یک با آن برخورد دارند (در زمان محاسبه حقوق و سهم بیمه پرسنل). پیشنهاد می کنیم به صورت دقیق مفاد این قانون را مطالعه کنید. در صورت داشتن اطلاعات کافی و فعالیت در این زمینه می توانید درآمد بسیار خوبی کسب نمایید  

  بیشتر بخوانید :  فرار مالیاتی  چیست؟

    حق بیمه چیست؟ طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هر کارفرما باید ماهانه درصد معینی از حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود را بعنوان حق بیمه سهم کارمند کسر و به همراه حق بیمه سهم کارفرما حد اکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای مربوط واریز و ماهانه فهرست کاملی از مشخصات حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به ادارات تأمین اجتماعی محل ارسال نمایند. مسئولیت پرداخت حق بیمه بر عهده چه کسی است؟ ما یا کارفرما؟ در ابتدا باید بدانید که طبق قوانین بیمه در حسابداری کل مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق هر فرد است که از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصد را کارفرما باید به اداره بیمه پرداخت کند و ۷ درصد مابقی از حقوق فرد بیمه شده کسر می‌شود. با این حال، از نظر قانون شخصی که مکلف به پرداخت حق بیمه است، کارفرما است. در صورتی که کارفرما مبلغ پرداختی را در زمان تعیین شده پرداخت نکند، مشمول جریمه خواهد شد. در واقع، کارفرما مسئول است که یک نسخه از فهرست حقوق به همراه حق بیمه سهم خودش و سهم کارکنان را به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد. محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی به چه صورت است؟ از آنجایی که حق بیمه ۳۰ درصد از مبلغ دستمزد است. بنابراین محاسبه حق بیمه هر فرد متناسب با مبلغ دستمزد او است. در سال ۹۹ حداقل حقوق و دستمزد ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان است. به این ترتیب مبلغ حق بیمه برای سال ۱۳۹۹ معادل ۶۸۸ هزار و ۹۸۲ تومان است که از این مبلغ، سهم کارفرما ۵۲۸ هزار و ۲۱۹ تومان و سهم هر فرد برابر با ۱۶۰ هزار و ۷۶۲ تومان است. وجوهی که مشمول کسر حق بیمه است ،زیر است:    
  1. حقوق، دستمزد و کارمزد.
  2. فوق العاده های شغل.
  3. اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
  4. فوق العاده خارج از مرکز.
  5. فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
  6. کمک هزینه خواربار و مسکن.
  7. مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
  8. فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
  9. پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.
    جایگاه حق بیمه ایران در جهان کار فرمایان: ‌به نظر می‌رسد میان حق بیمه دریافتی از بیمه ‌شدگان و کارفرمایان و خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی به افراد تحت‌ پوشش ارائه می‌دهد، توازن و تناسبی وجود ندارد. به گونه‌ای که کارفرمایان ایران با پرداخت 35 درصد حق بیمه – 20 درصد کارفرما، 7 درصد بیمه شده، 3 درصد دولت و 2 درصد حق کارآموزی – بیشترین میزان حق بیمه را نسبت به کشورهای مشابه می ‌پردازند. مبنای نرخ حق بیمه چیست؟ سازمان تأمین اجتماعی: نرخ حق بیمه در ایران بر اساس مفاد ماده 28 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354 شمسی) معادل 30 درصد حقوق، فرد و مزایای هر بیمه شده و 3 درصد سهم دولت است و 2 درصدی که به عنوان حق کارآموزی از حقوق کارگران کسر می‌شود، ارتباطی به سازمان تأمین‌اجتماعی ندارد. نرخ حق بیمه در هر یک از نظام‌های بیمه اجتماعی، متناسب با حجم خدمات و حمایت های مورد تعهد، تعیین می‌شود و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با ارایه 18 نوع خدمات متفاوت، خدمات متنوع تری را نسبت به بسیاری از کشورهای مشابه، به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد و علاوه بر آن بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات موجود، نرخ حق بیمه در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی، بالاتر از نرخ حق بیمه در ایران است.  
  1399/10/15
  صورت حساب سود و زیان
  صورت حساب سود و زیان یا Profit and Lost Statement یکی از صورت‌های مالی پرکاربرد در تحلیل های بنیادی است. با بررسی صورت سود و زیان می‌توان از عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری با خبر شد. صورت حساب سود و زیان یکی از سه صورت مالی مهمی است که برای گزارش عملکرد مالی یک شرکت در طی یک دوره حسابداری خاص استفاده می شود. این گزارش بر درآمد و هزینه‌های شرکت در طی یک دوره خاص متمرکز است. در این صورت، هزینه‌های تولید، فروش و اداری و سایر هزینه‌ها همچنین سود ناخالص شرکت، انواع درآمدها، مالیات‌های پرداخت شده و سود خالص شرکت به شیوه ای منسجم و منطقی نمایش داده می‌شود. گزارش سود و زیان بر خلاف ترازنامه که به طور معمول در انتهای سال مالی تهیه می‌شود، در هر دوره‌ای قابل تهیه است. صورت حساب سود و زیان همان تراز نامه است؟ خیر ، گاهی اوقات تراز نامه و صورت حساب سود و زیان اشتباه گرفته می شوند، اما در حقیقت ترازنامه تصویری لحظه ای از عملکرد کسب و کار ارائه می کند به این معنی که وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی را در یک لحظه مشخص می کند و فقط در همان تاریخ نشان می دهد. در ترازنامه ستونی با نام تاریخ وجود دارد که نشان دهنده تاریخ وقوع یک رویداد مشخص است؛ اما صورت سود و زیان وضعیت مالی بنگاه اقتصادی را در یک بازه زمانی یا دوره مالی نشان می دهد. در واقع صورت سود و زیان تمام وقایع منتهی به دوره مالی را گزارش می کند.  

  حتما بخوانید : تفاوت بین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان چیست؟

    کاربرد صورت حساب سود و زیان چیست؟ عملکرد یک نهاد را در صورت سود و زیان می توان در شرایط زیر ارزیابی نمود به عبارت دیگر کاربرد صورت سود و زیان در موارد زیر می باشد: – تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت – تغییر در حاشیه سود ناخالص، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در طول دوره – افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره – مقایسه سود آوری واحد تجاری با دیگر سازمان های فعال در صنایع   صورت حساب سود و زیان چگونه محاسبه می شود؟ گزارش سود و زیان به دو روش یک و دو مرحله ای تهیه می شود. در روش تک مرحله ای ابتدا کلیه درآمد ها و در ادامه کلیه هزینه ها در زیر آن ها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آن ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می شود. در روش دو مرحله ای، ابتدا درآمد های عملیاتی و سپس هزینه های عملیاتی در زیر آن ها آورده می شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می آید. در مرحله بعد درآمد های غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می­ شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می رسیم.   صورت سود و زیان شامل عناصر اصلی زیر است: ۱- درآمد درآمد حاصل از فعالیت اصلی شرکت در صورت سود و زیان نوشته می‌شود. سوال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای درک بهتر، موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید، همچنین در کنار جایگاه بنزین یک سوپر مارکت نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود. ۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته یا هزینه های فروش درواقع این بخش دارای ماهیت هزینه است و قیمت تمام شده کلیه اقلامی است که از موجودی کالای شرکت در طول یک دوره فروخته می‌شوند. لازم به ذکر است که در این بخش به صورت مجزا هزینه های مواد، سربار و دستمزد کارکنان مستقیم تولید و کارکنان پشتیبانی تولید درج می‌شود. ۳- سایر درآمد ها سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. (فعالیت اصلی و فرعی در بخش های بالا شرح داده شده است) به طور مثال درآمد سوپر مارکت کنار جایگاه پمپ بنزین.  

  درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی است.

  ۴- هزینه های توزیع و فروش: هزینه های توزیع و فروش شامل هزینه های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است؛ مانند هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول ۵- هزینه های اداری: به کلیه هزینه هایی که در شرکت یا واحد اداری انجام می شود، هزینه های اداری یا هزینه های عمومی گفته می‌شود. نمونه‌هایی از هزینه های اداری عبارتند از: هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی هزینه های حقوقی و حرفه ای استهلاک ساختمان اداری اجاره بهای دفاتر مورد استفاده برای مدیریت هزینه قبوض تلفن و … هزینه پست و … هزینه رفت و آمد ، پیک و .. هزینه تنقلات و چایی و پذیرایی ۶- هزینه های مالی: هزینه های مالی معمولا از بهره وام های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می شوند. ۷- سود ناخالص تفاوت بین درآمد و قیمت تمام شده کالای فروخته شده قبل از محاسبه هزینه‌ های عملیاتی، سود ناخالص نامیده می‌شود. این سود میزان پوشش سایر هزینه ها را نشان می‌دهد و یک عامل تحلیلی مناسب برای مقایسه با سنوات قبل و شرکت های مشابه است. یادآوری می‌شود که هرچه موجودی انتهای دوره کمتر گزارش شود، سود ناخالص کمتر خواهد شد.  

  بیشتر بخوانید : چگونگی تهیه صورت سود و زیان

    ۸- سود عملیاتی سود عملیاتی قابلیت سوددهی عملیاتی یک واحد تجاری را مشخص می‌کند، با کسر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از سود ناخالص می‌توان سود عملیاتی را استخراج کرد. بهترین شاخص کارایی عملیاتی مدیرعامل یک شرکت در گزارش سود و زیان، همین سود عملیاتی است. در اصل تمام هزینه‌هایی که برای حفظ فعالیت واحد تجاری ضروری هستند، باید در محاسبه‌ سود عملیاتی در نظر گرفته شوند. ۹- سود خالص این سود، حاصل کسر کلیه هزینه‌ ها از درآمدها است و لذا بخشی از سود خالص به دست آمده ممکن است به صورت نقد و بخش دیگر آن به صورت حساب ‌های دریافتنی در آینده باشد. ۱۰- سایر هزینه ها شامل هزینه هایی است که در دسته هزینه ها آورده نمی‌شود.    
  1399/10/12
  حساب معین چیست؟

  وقتی کسب و کاری توسط شما ایجاد می شود حتما به دنبال کسب درآمد و سود هستید. برای اینکه بدانید آیا کسب و کار شما سود مورد نظر در زمان معین را به دست آورده یا نه نیاز دارید تا در بازه های زمانی مختلف بتوانید میزان درآمد و هزینه خود را کنترل کنید. به همین منظور باید هریک از فعالیت ها را در گروه های خود دسته  بندی نمایید. به طور کلی حساب ها شامل دارایی، بدهی، درآمد و هزینه هستند.

  می دانیم معادله اساسی حسابداری عبارت است از: دارایی= بدهی + سرمایه دارایی خود به سه گروه تقسیم می شود: دارایی جاری دارایی ثابت دارایی نامشهود   همانطور که از نام این حساب ها بر می آید اطلاعات حاصل از این حساب ها بسیار کلی بوده و نیاز به ارائه توضیحات بیشتر دارد به همین دلیل برای هر یک از حسابهای کل یک حساب کمکی در نظر گرفته شده که توضیح مختصری در باره آن ارائه می‌­دهد که به آن حساب معین گفته می شود.   حساب معین چیست؟ دارایی جاری یا وجه نقد است یا قابلیت نقدشوندگی طی یک سال مالی را دارد. دارایی جاری خود به سطوح حساب زیر تقسیم می شود: – صندوق یا وجه نقد موجود در شرکت   – بانک هایی که شرکت در آنها حساب دارد. – تنخواه گردان – اسناد دریافتنی یا چک هایی که از دیگران می گیریم. – حساب های دریافتنی – پیش پرداخت ها – موجودی کالا حساب معین دارایی ثابت زیر مجموعه های دارایی ثابت عبارتند از: – قطعات زمین که متعلق به شرکت است که سند مالک آن شرکت باشد. – انواع ساختمان های متعلق به شرکت – ماشین آلات خط تولید – خودروهای در اختیار شرکت. حساب معین دارایی های نامشهود این دارایی غیر دیدنی و ناملموس است زیر مجموعه دارایی های نامشهود عبارت است از :   سرقفلی   حق الامتیاز ها   برند ها   نرم افزارها   حق الاختراع و حق الاکتشاف     به سادگی می‌توان گفت که سرفصل بدهی ها نشان دهنده بدهی شرکت به دیگران است که انواع آن عبارتند از : – بدهی جاری – بدهی بلند مدت   تا اینجا حسابها را در سطح کل بررسی کردیم. اما این نوع طبقه بندی صرفا اطلاعات مالی را به صورت کلی به ما ارائه می دهد. مثلا اگر ما در سه بانک مختلف حساب داشته باشیم، در سرفصل بانک نمی توانیم مانده تک تک آنها را داشته باشیم و فقط مانده کل بانکمان را خواهیم داشت. پس برای دست یافتن به اطلاعات ریزتر و دقیقتر به حساب کمکی نیاز داریم. این حساب، حساب معین است که زیر مجموعه حساب کل می باشد. حساب کل چیست؟ خیلی ساده و کلی می‌توان گفت وقتی نام هر حساب کل را بیان کنیم به حساب معین می رسیم (معین پاسخ چه کسی یا چه چیزی است)مثلا در حساب کل بانک اگر بپرسیم کدام بانک و نام بانک را بیاوریم در حقیقت معین را مشخص کرده ایم. پس ساختار حسابمان به طور نمونه می شود :   دارایی جاری بانک مثلا بانک x   اینجا بانک x حساب معین ماست. در حسابداری دستی ما تا همین سطح، حسابها را تعریف می کنیم ولی در کار با نرم افزار، حساب تفصیلی هم بعد از معین خواهیم داشت که باز جزیئات بیشتری را بیان می‌کند.   در بحث حسابهای موقت هم به همین شکل بعد از حساب کل، حساب معین را خواهیم داشت. اینجا حساب معین مشخص کننده نوع حساب موقت ماست.   مثلا در سرفصل درآمد مشخص میکنیم چه نوع درآمدی یا در سر فصل هزینه مشخص میکنیم چه نوع هزینه ای.   مثلا در مورد درآمد میتوانیم چنین ساختاری داشته باشیم : درآمدها…. درآمد عملیاتی… درآمد تعمیرات   در مورد هزینه ها با مشخص کردن مکان و نوع هزینه ساختار حساب را مشخص میکنیم. مثلا هزینه ها… هزینه های اداری… هزینه آب و برق   باز هم تاکید میکنم که این نحوه تعریف حسابها تا سطح معین و بدون تفصیل مربوط به حسابداری دستی است. البته پیش نیاز کار با نرم افزار حسابداری ، روش دستی است و باید به خوبی بر آن مسلط باشید چون مفاهیم اساسی در آن نهفته است.  

  حتما بخوانید : حسابداری آنلاین (ابری قیاس)

  ویژگی های حساب معین چیست؟

  ویژگی کنترل ماهیت طی دوره : کنترل ماهیت مانده حساب ها در حسابداری ،برای بیشتر حسابداران از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کنترل ماهیت مانده حساب می توانند متوجه ثبت اشتباه بدهکار یا بستانکار یک حساب شده و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. ویژگی تفصیلی پذیر : در زمان ثبت یک سند حسابداری،بعضی از حسابهای معین همراه با جزئیات می بایست ثبت شود. بطور مثال وقتی از حساب های دریافتنی استفاده می کنیم باید مشخص بشود از چه شخص یا شرکتی طلبکار هستیم و یا در زمان ثبت هزینه ایاب و ذهاب باید ذکر شود برای کدام مرکز هزینه است.   ویژگی ارزی : در بعضی از شرکتها بخشی از عملیات مالی بصورت ارزی انجام می‌شود و در ثبت سند حسابداری علاوه بر اطلاعات ریالی می بایست نوع ارز، مقدار ارز و تعداد ارز نیز مشخص باشد. برای ثبت این عملیات ارزی در حسابداری می بایست زیر سیستم ارزی سپیدار نصب باشد و برای هر حساب معین که این ویژگی فعال شود می توان نوع ارز، مقدار ارز و تعداد ارز را ثبت کرد. و در گزارش مرور حسابها و … می توان به تفکیک ارز نیز گزارش گیری نمود. این ویژگی قبل از گردش دار شدن حساب معین باید فعال شود و بعد از گردش دار شدن حساب معین امکان تغییر این ویژگی وجود ندارد.   ویژگی تسعیر پذیر : طبق استاندارهای حسابداری، حسابهایی که ارزی هستند و مانده ریالی دارند جهت نمایش مانده صحیح ایی از آنها در گزارشات و صورتهای مالی می بایست این حسابهای ارزی را مجدد با نرخ روز محاسبه ، و مانده ریالی این حسابها را به روز کنیم. به این کار تسعیر ارز می گویند و مابه التفاوت ریالی که از تسعیر ارز بدست می آید را به سود و زیان ناشی از تسعیر ارز منتقل میکنند. این ویژگی قبل از گردش دار شدن حساب معین باید فعال شود و بعد از گردش دار شدن حساب معین امکان تغییر این ویژگی وجود ندارد  
  1399/10/09