ثبت تراکنش دریافت

پرداخت به دو صورت انجام می پذیرد:
1) نقد و بانک
2) چک
ابتدا در صفحه اصلی دکمه + را لمس کرده گزینه دریافت را انتخاب نمایید.

 

پرداخت بصورت نقد و بانک:
ابتدا بایستی بابت را انتخاب کنید، بابت همان آیتمی است که بابت ش پول را دریافت کرده اید

6

7

بابت دریافتی خود را انتخاب کنید

مورد بعدی در ثبت تراکنش دریافت وضعیت است:
دریافت کردم
دریافت نکردم

8

مورد بعدی “واریز به” هست که بایستی کیف پولی که مبلغ را به آن واریز کرده اید را مشخص کنید

9

نکته: اگر وضعیت را دریافت نکردم انتخاب کنید این آیتم نمایش داده نمی شود و در ازای آن “دریافت از” نمایش داده می شود تا معلوم شود بابت خدماتی که انجام دادم از چه کسی باید طلبکار شوم

10

آیتم بعدی مبلغ هست و سپس تاریخ تراکنش و ساعت آن، شرح تراکنش هم اختیاری است.
دریافت چک:
از صفحه اصلی ایکون + را لمس کنید گزینه دریافت را انتخاب کنید در فرم باز شده تب دوم را انتخاب کنید
11
بابت دریافتی خود را انتخاب نمایید
سپس “واریز به” را از کیف پول خود انتخاب نمایید
12
سپس مبلغ را پر کنید و بعد سریال چک را تایپ کنید و تاریخ تراکنش خود و سپس تاریخ سررسید چک را تکمیل نمایید.

 

نکته: در کنار مبلغ، ماشین حساب گذاشته شده تا احیانا اگر محساباتی وجود دارد، انجام محاسبات راحت صورت بگیرد. روی ایکون ماشین حساب لمس کنید
13

تازه ترین های آموزش حسابداری شخصی قیاس

برو به بالا