برنامه ریز مالی

1397/12/20

برنامه ریز مالی

یک برنامه ریز مالی، شخصی حرفه ای است که برنامه های مالی را برای مردم آماده می کند. این برنامه های مالی اغلب مدیریت جریان نقدی، برنامه ریزی بازنشستگی، برنامه ریزی سرمایه گذاری، مدیریت ریسک مالی، برنامه ریزی بیمه، برنامه ریزی مالیاتی، برنامه ریزی املاک و برنامه ریزی پیگیری کسب و کار (برای صاحبان کسب و کار) را پوشش می دهد.

برنامه ریز مالی یک حرفه ی سرمایه گذاری واجد شرایط است که به افراد و شرکت ها کمک می کند تا اهداف بلند مدت مالی خود را با تجزیه و تحلیل وضعیت مشتری مشخص کنند. برنامه ریزان مالی در برنامه ریزی مالیاتی، تخصیص دارایی، مدیریت ریسک، بازنشستگی و یا برنامه ریزی املاک متخصص هستند.

برنامه ریز مالی می تواند توسط موسسه برنامه ریزان مالی ثبت شده (RFPI) تعیین شود. برنامه ریزان مالی همچنین می توانند برنامه ریزی مالی خبره (CFP) را در صورت لزوم اولویت و پیگیری استانداردهای گواهی مالی برنامه ریزی مالی، که شامل امتحان کردن در موضوعات مالی مانند مالیات و برنامه ریزی املاک است، مطابقت دهند.

برنامه ریز مالی

شروع به سرمایه گذاری

در نهایت، شما باید برنامه ریز مالی خود را انتخاب و شروع به سرمایه گذاری کنید. شما و برنامه ریز مالی خود اهدافتان را در نظر بگیرید، سپس یک برنامه عملی برای رسیدن به اهداف مالی پیدا کنید. برای برآورده ساختن این اهداف، ممکن است مجبور شوید هزینه های خود را کاهش دهید یا به بودجه بپردازید.

شما باید سالانه با برنامه ریز مالی خود ملاقات کنید. اهداف شما ممکن است در طول زمان تغییر کند و مهم است که این اهداف را با برنامه ریزان خود به طور واضح ارتباط دهید.

برنامه ریزی مالی باید تمام زمینه های نیازهای مالی مشتری را پوشش دهد. دامنه برنامه ریزی معمولا شامل موارد زیر می شود:

مدیریت ریسک و برنامه ریزی بیمه

مدیریت ریسک نقدی از طریق مدیریت ریسک و تکنیک های بیمه

مسائل مربوط به سرمایه گذاری و برنامه ریزی

برنامه ریزی، ایجاد و مدیریت انباشت سرمایه برای تولید سرمایه آتی و جریان نقدی برای سرمایه گذاری مجدد و هزینه، از جمله مدیریت بازده های تعدیل شده با ریسک و مقابله با تورم

برنامه ریزی بازنشستگی

برنامه ریزی برای اطمینان از استقلال مالی در بازنشستگی از جمله 401Ks، IRA و غیره

برنامه ریزی مالیاتی

برنامه ریزی برای کاهش بدهی مالیاتی و آزاد سازی جریان نقدی برای اهداف دیگر

برنامه ریزی املاک

برنامه ریزی برای ایجاد، تجمع، حفظ و توزیع دارایی ها

جریان نقدی و مدیریت مسئولیت

نگهداری و افزایش جریان نقدی شخصی از طریق بدهی و مدیریت شیوه زندگی

برنامه ریزی مالی

فرایند برنامه ریزی مالی شخصی  به شرح زیر است که شامل شش مرحله است:

مرحله 1: ایجاد و تعریف مشتری و روابط شخصی برنامه ریزان مالی

مرحله 2: جمع آوری اطلاعات مشتری و تعیین اهداف و انتظارات

مرحله 3: تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت مالی مشتری

مرحله 4: ایجاد و ارائه طرح مالی

مرحله 5: اجرای توصیه های برنامه ریزی مالی

مرحله 6: نظارت بر برنامه مالی و رابطه برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی