وبلاگ بخش شانزدهم - ثبت سند پرداخت در خزانه قسمت اول

بخش شانزدهم - ثبت سند پرداخت در خزانه قسمت اول

1395/12/10

برای پرداخت هزینه باربری می توان از خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات(ثبت سند پرداخت در خزانه) را انجام داد.

ثبت سند پرداخت در خزانه

1390/12/05 فروش 15 عدد یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1.150.000 ریال به آقای کبیری

ثبت سند پرداخت در خزانه

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش آقای کبیری

ثبت سند پرداخت در خزانه

و 3 عدد یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1.150.000 ریال به فروشگاه خانه کالا به صورت نسیه

ثبت سند پرداخت در خزانه

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش فروشگاه خانه کالا

ثبت سند پرداخت در خزانه

آموزش نرم افزار حسابداری
مقالات مرتبط
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست