بخش نوزدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه-1

بخش نوزدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه-1

1395/12/10


برای ثبت سند پرداخت 10/12/1390 تنخواه دار مخارج زیر را با دستور رئیس شرکت (رضوی) در طول هفته انجام داده بود که طی صورتحساب تنخواه و پیوست فاکتور های خرید، تحویل مسئول صندوق گردید و صندوق دار پس از بررسی خرید ها و تعیین سرفصل های حساب برای خریدهای فوق مبالغ خرج شده را با تنخواه دار تسویه نمود.

  • خرید ظروف آشپزخانه، سفره، چای، قند، استکان و .... 950.000 ریال


  • گاو صندوق 7.500.000 ریال (جهت دفترکار از صندوق سازی نمونه )


  • روزنامه، تقویم، منگنه، زونکن و ... 160.000 ریال


  • شیشه پنجره، انبردست، چکش، پیچ گوشتی، اره، پیچ و مهره و .... 950000 ریال


  • چوب لباسی 50.000 و نقشه تهران با قاب 80.000 ریال


  • نردبان فلزی بزرگ 1.200.000 ریال و 3 عدد چهار پایه به مبلغ 200.000 ریال


  • پرده کرکره 1.700.000 ریال هزینه نصب آن 50.000 ریال (جهت دفترکار)
(تنخواه دار آقای نیجکو می باشد.)
ثبت سند پرداخت
1390/12/18پرداخت مبلغ 15.000.000 ریال به شرکت جهان بطور علی الحساب طی چک نقدی (پرداخت بدهی فروشگاه)

برای پرداخت چک می توان از زیر سیستم خزانه داری/ تب پرداخت چک این عملیات را ثبت نمود.
ثبت سند پرداخت
 
 

آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
سیستم حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
ثبت سند پرداخت
مقالات مرتبط