بخش بیستم- دفتر چک در خزانه داری

دفتر چک در خزانه داری

نوع چک دریافتی:
در قسمت چک ها 4 سربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک، وصول شده و خرج شده وجود دارد.
با کلیک بر روی عملیات چک، عملیات های به شرح زیر  را میتوان بر روی آن انجام داد.

  • وصول مستقیم چک به بانک: بانک تعریف شده در خزانه را انتخاب کرده و با تایید، وصول صورت می پذیرد.
  • واگذاری چک به بانک : باانتخاب بانک، چک مورد نظر به بانک واگذار می شود.
  • خرج چک به طرف حساب
  • استرداد به صاحب چک
  • حذف عملیات آخر: عملیات آخر انجام شده را حذف می کند.

1390/12/18 به حساب گذاشتن چک دریافتی از آقای اشرفی (تاریخ 1390/11/15) و نقد شدن آن چک در روز بعد 1390/12/19
برای واگذاری چک دریافتی از آقای اشرفی باید از منو خزانه داری فرم دفترچک عملیات مربوط به چک ها انجام شود.
به اینصورت که چک مورد نظر را انتخاب کرده و واگذار به بانک نمائید سپس اعلام وصولی چک را ثبت کنید.

دفتر چک در خزانه داری :
محلی است که لیست و اطلاعات چک های دریافتی و پرداختی نمایش داده می شود.

انتخاب فرم دفترچک از منو خزانه داری

دفتر چک در خزانه داری

نوع چک دریافتی:
در قسمت چک ها 4 سربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک، وصول شده و خرج شده وجود دارد.
انتخاب یکی از چک ها از لیست  اطلاعات آن چک که شامل نام محل، شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ چک، تلفن صاحب چک و توضیحات نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی عملیات چک، عملیات های به شرح زیر  را میتوان بر روی آن انجام داد.

 • وصول مستقیم چک به بانک: بانک تعریف شده در خزانه را انتخاب کرده و با تایید، وصول صورت می پذیرد.
 • واگذاری چک به بانک: باانتخاب بانک، چک مورد نظر به بانک واگذار می شود.
 • خرج چک به طرف حساب
 • استرداد به صاحب چک
 • حذف عملیات آخر: عملیات آخر انجام شده را حذف می کند.

دفتر چک در خزانه داری

نوع چک پرداختنی:
در قسمت چک های پرداختنی دو سربرگ وجود دارد:در تعهد بانک و پاس شده
با کلیک بر روی عملیات چک، عملیات های به شرح زیر  را میتوان بر روی آن انجام داد:

 • اعلام وصول چک پرداختنی: باانتخاب بانک، چک مورد نظر وصول می شود.
 • حذف عملیات آخر: عملیات آخر انجام شده را حذف می کند.

دفتر چک در خزانه داری

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :