وبلاگ اهمیت پشتیبان گیری از اطلاعات در شرکتها

اهمیت پشتیبان گیری از اطلاعات در شرکتها

1395/11/03

اهمیت پشتیبان گیری از اطلاعات در شرکتها

فرآیند پشتیبان گیری عبارت است از تهیه یک نسخه از داده که ممکن است به منظور بازیابی داده اصلی پس از وقوع حادثه و از دست رفتن داده ها، مورد استفاده قرار بگیرد. تهیه نسخه پشتیبان با دو هدف اصلی صورت می‌گیرد. اولین هدف آن بازیابی داده پس از نابودی بدلایلی مانند حذف یا خرابی داده است. دومین هدف، بازیابی داده از زمان های قبلی با توجه به خط مشی نگهداری داده های کاربر جهت اموری چون گزارش‌گیری می‌باشد. لزوم پشتیبان‌گیری از اطلاعات و داده ها به عنوان یک دارایی پر ارزش یک سازمان یا یک شرکت بر هیچکس پوشیده نیست، اما به عنوان مدیر یک سازمان، مدیر عامل، یا مدیر آی تی به چه میزان این مسئله را جدی می‌گیرید! پاسخ به پرسش‌های زیر، جهت بررسی درجه اطمینان فرآیند پشتیبان‌گیری اطلاعات یک سازمان بسیار حیاتی است:

  • آیا از تمامی داده های لازم پشتیبان‌گیری می‌شود؟
  • اجرای پشتیبان‌گیری از زمانبندی مناسب برخوردار است؟
  • آیا از رسانه ی امن برای نگهداری فایل پشتیبان استفاده می‌شود؟
  • آیا پشتیبان‌های تهیه شده در محل امنی نگهداری می‌شود؟
  • آیا دسترسی افراد مسئول به محل نگهداری فایل‌های پشتیبان کنترل شده می‌باشد؟
  • آیا اطلاعات پشتیبان‌های تهیه شده که دیگر مورد نیاز نیست به صورت کامل نابود می شوند؟
  • صحت اطلاعات تهیه شده توسط پشتیبان‌گیری در چه بازه های زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
  • چه پیش بینی هایی جهت افزایش سرعت پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات صورت پذیرفته است؟
  • آیا مستندات و گزارشات فرآیند پشتیبان‌گیری در سازمان موجود می‌باشد و مدیران از آنها اطلاع کافی دارند؟

تعداد این پرسش ها را می توان بیشتر نمود، اما در بازار محصولات نرم افزاری با مشتریانی روبرو می شویم که پاسخ پرسش های اول و دوم را منفی می دهند! و تنها پس از وقوع حادثه به دنبال راه نجات می‌گردند. این مسئله نشان دهنده‌ی آن است که از سوی این‌گونه شرکتها و سازمانها، بدلیل سهولت فرآیند پشتیبان‌گیری و بازیابی، اجرای این فرآیند، مهم و جدی تلقی نمی‌شود . به همین خاطر توصیه می‌شود ریسک از بین رفتن اطلاعات در سازمان بررسی شده و هزینه هایی چون تولید دوباره داده ها، توقف تولید و خدمات به مشتریان و ناکارایی سازمان به دلیل از کار افتادن سیستم، هزینه های ثانویه به دلیل عدم وجود اطلاعات و مستندات الکترونیکی و ... در سازمان برآورد شود تا مدیران شرکت این فرآیند را جدی بگیرند و در اجرای این فرآیند نظارت لازم را داشته باشند.  

پشتیبان گیری
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی