گزارشات تحلیلی

اهمیت دریافت گزارشات تحلیلی توسط مدیران در توسعه کسب و کار

یقینا گزارش گیری و وجود گزارش کمک شایان ذکری به روند بهبود کسب و کار و اطلاع از بازخورد امور به مدیران می دهد؛ و مشخص میکند که در چه بازه زمانی در کسب و کار خود پیشرفت داشته و یا بلعکس که تحت این شرایط به سادگی با برررسی بازه زمانی رکود در کار خود و پیگیری مشکل در آن بازه مشکل را حل کرده و کسب و کار خود را رونق می دهید؛ که این از مزیت های تحلیلی این نرم افزار می باشد.

حال این مورد را در نظر داشته باشید که اگر گزارش گیری در هر زمان و مکانی برایتان مقدور باشد چه مقدار در وقت و هزینه شما صرفه جویی شده و به بهترین نحو زمان خود را مدیریت کنید.

  به این طریق میتوانید پیگیر امور کسب و کار خود باشید بدون مرز و محدودیت ؛ بطور مثال شما در میهمانی  و در کنار خانواده خود و یا در فرودگاه و یا تاکسی زمانی که بیهوده صرف میشود  را به امور شغلی خود اختصاص می دهید وپیشرفت کسب و کار خود را جویا می شوید.

که این از ویژگی های  اولین نرم افزار یکپارچه تحت وب کشور می باشد که  برای سهولت و سادگی در انجام امور شما مدیران ارجمند ساخته شده است.

در نرم افزار بازرگانی تحت وب قیاس انتقال کالا و وجه بین شعب  با اطلاع و تایید طرف مقابل انجام می شود و کاربر نیازی به تهیه فایل پشتیبانی ندارد بلکه سیستم بطور خودکار در زمان مشخص فایل پشتیبان تهیه می کند.

از ویژگی های دیگر این نرم افزار می توان به یکپارچگی آن اشاره نمود که کار را برای شما مدیر محترم ساده تر کرده به صورتی که اگر شما دارای چند کسب و کار باشید دیگر نیاز به چندین اکانت نخواهید داشت و اطلاعات تمامی کسب و کار هاو یا شعب خود را بوسیله اینترنت در یک پایگاه داده بصورت تفکیکی مشاهده خواهید نمود.

یقینا گزارش گیری و وجود گزارشات تحلیلی کمک شایان ذکری به روند بهبود کسب و کار و اطلاع از بازخورد امور به مدیران می دهد؛ و مشخص میکند که در چه بازه زمانی در کسب و کار خود پیشرفت داشته و یا بلعکس که تحت این شرایط به سادگی با بررسی بازه زمانی رکود در کار خود و پیگیری مشکل در آن بازه مشکل را حل کرده و کسب و کار خود را رونق می دهید؛ که این از مزیت های تحلیلی این نرم افزار می باشد.

حال این مورد را در نظر داشته باشید که اگر گزارش گیری در هر زمان و مکانی برایتان مقدور باشد چه مقدار در وقت و هزینه شما صرفه جویی شده و به بهترین نحو زمان خود را مدیریت کنید.

  به این طریق میتوانید پیگیر امور کسب و کار خود باشید بدون مرز و محدودیت ؛ بطور مثال شما در میهمانی  و در کنار خانواده خود و یا در فرودگاه و یا تاکسی زمانی که بیهوده صرف میشود  را به امور شغلی خود اختصاص می دهید وپیشرفت کسب و کار خود را جویا می شوید.

که این از ویژگی های  اولین نرم افزار یکپارچه تحت وب کشور می باشد که  برای سهولت و سادگی در انجام امور شما مدیران ارجمند ساخته شده است.

در نرم افزار بازرگانی تحت وب قیاس انتقال کالا و وجه بین شعب  با اطلاع و تایید طرف مقابل انجام می شود و کاربر نیازی به تهیه فایل پشتیبانی ندارد بلکه سیستم بطور خودکار در زمان مشخص فایل پشتیبان تهیه می کند.

از ویژگی های دیگر این نرم افزار می توان به یکپارچگی آن اشاره نمود که کار را برای شما مدیر محترم ساده تر کرده به صورتی که اگر شما دارای چند کسب و کار باشید دیگر نیاز به چندین اکانت نخواهید داشت و اطلاعات تمامی کسب و کار هاو یا شعب خود را بوسیله اینترنت در یک پایگاه داده بصورت تفکیکی مشاهده خواهید نمود.