[…] در نتیجه، اوراق قرضه همان وام است. در مقاله قبلی با انواع اوراق بهادار آشنا شدیم.نوشته زیر را بخوانید تا دقیقا ببینید که […]