انتقال موجودی
انتقال موجودی
1396/09/08


برای انتقال پول از یک کیف پولتون به کیف پول دیگرتون از این گزینه استفاده باید کرد، مثلا میخواهیم مقداری موجودی از بانک ملت رو به بانک دیگه مون پرداخت کنیم.

در صفحه اصلی دکمه + رو لمس کنید سپس گزینه انتقال موجودی رو انتخاب کنید.
انتقال موجودی
انتقال موجودی
ابتدا گزینه اول، کیف پولی است که میخواهیم از آن پول برداشت شود، گزینه دوم، کیف پولی است که میخواهیم به آن واریز شود، سپس مبلغ را وارد میکنیم و تاریخ تراکنش رو پر میکنیم.
انتقال موجودی
نکته:

هنگامیکه کیف پول مبدا رو حساب بانکی انتخاب میکنیم گزینه کارمزد نمایش داده میشود تا اگر کارمزدی صورت گرفته باشد آن هم پوشش دهد.
 

آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شخصی قیاس
انتقال موجودی