وبلاگ افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

1395/11/27

افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

در سال جاری در راستای افزایش سطوح امنیتی داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای... در سال جاری در راستای ارتقاء امنیت داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای، ثبت رویدادها در تمامی قسمت هایی که منجر به تغییر دسترسی کاربران می باشد، ثبت رویداد ورود ناموفق و خروج از سیستم، عدم امکان غیرفعال سازی ثبت رویدادها، فرم جدید نمایش رویدادها و اعلانات سیاق با طرح جدید و اعلانات مفهوم برای کاربر، تغییرات کلی صفحه ورود به سیستم و اعلانات آن جهت عدم تشخیص نام کاربران و شناسه آنها و... نام برد. خبرنامه مهر و آبان 95

افزایش سطوح امنیتی
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می