وبلاگ افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

1395/11/27

افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

در سال جاری در راستای افزایش سطوح امنیتی داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای... در سال جاری در راستای ارتقاء امنیت داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای، ثبت رویدادها در تمامی قسمت هایی که منجر به تغییر دسترسی کاربران می باشد، ثبت رویداد ورود ناموفق و خروج از سیستم، عدم امکان غیرفعال سازی ثبت رویدادها، فرم جدید نمایش رویدادها و اعلانات سیاق با طرح جدید و اعلانات مفهوم برای کاربر، تغییرات کلی صفحه ورود به سیستم و اعلانات آن جهت عدم تشخیص نام کاربران و شناسه آنها و... نام برد. خبرنامه مهر و آبان 95

افزایش سطوح امنیتی
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

امکان محاسبه اتوماتیک فیش های حقوقی بصورت یک به یک و گروهی و گرفتن انواع گزارشات قانونی از مزایای اس
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا