باج گير

اطلاعیه

عطف گزارش برخی از مشتریان مبنی بر مورد حمله قرار گرفتن توسط یک ویروس باج گیر.
مشتریان محترم لطفا توجه کنید و متن موجود در بانک دانش قیاس را مطالعه نمایید.