اطلاعیه
اطلاعیه
1398/03/05


عطف گزارش برخی از مشتریان مبنی بر مورد حمله قرار گرفتن توسط یک ویروس باج گیر.

مشتریان محترم لطفا توجه کنید و متن موجود در بانک دانش قیاس را مطالعه نمایید.

اطلاعیه مهم