الکامپ

آخرین روز الکامپ با قیاس

در آخرین روز نمایشگاه الکامپ آخرین فرصت بهره مندی از پیشنهاد ویژه گروه نرم افزاری قیاس را از دست ندهید.

1
همراه ما باشید.

4
می توانید همین الان از طریق لینک https://goo.gl/9fFVUV اقدام به نصب حسابداری شخصی همراه قیاس کنید و در قرعه کشی تبلت شرکت نمایید.
نمایشگاه بین المللی الکامپ سالن 35 غرفه گروه نرم افزاری قیاس