تماس با ما - سیاق
نرم افزار حسابداری پیمانکاری نرم افزار حسابداری پیمانکاری

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

در یک مجموعه پیمانکاری مبنای کســـب و کار، عقد قراردادهای مختلـــف و عملیاتی نمودن آنها می باشد که در کنار چنین فرآیندی دریافت وجوه مطابق قرارداد، از جمله موارد حائز اهمیت و دغدغه ساز می باشد. در این بین کنترل وضعیت قراردادها و جریان حسابداری موارد ذکر شده به همراه محاسبات قیمــت تمـــام شده قراردادها از فرآیندهای مهم بعدی این کسب و کار بشمار می رود. بستـــه نرم افزار پیمانکاری قیاس+ در رسیدگی به این جریانات به عنوان بازویی توانمند همواره در کنار شما خواهد بود که با بهره گیری از ابزار دقیق موجود در نرم افزار می توانید محاسبات لازم را در اسرع وقت انجام دهید.

شماره تلفن قیاس

فعلا پرسشی در مورد این محصول، ثبت نشده است.

برای ثبت پرسش جدید خود، بروی ثبت پرسش، کلیک نمایید.