topic
educational
gheyaslogoEid
  • منتخب رسمی سازمان آموزش و پرورش کشور جهت تدریس در پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستانهای فنی و حرفه ای – رشته حسابداری
  • با کمک کارشناسان و دبیران آموزش و پرورش مستند و روند استاندارد آموزشی شکل گرفته است
  • جهت استفاده از این مستندات و استانداردهای آموزشی در آموزشگاه های رشته حسابداری یا دانشکده های حسابداری دانشگاهها آمادگی همکاری وجود دارد
  • هم اکنون 50 هزار نسخه آموزشی نرم افزار تحت وب قیاس به همراه جزوه و فیلم های آموزشی منظم و تایید شده آموزشی بر روی سرور رشد آموزش پرورش در اختیار دانش آموزان است

ثبت درخواست