topic
صندوق مکانیزه فروشگاهی asset
بسته فروشگاهی قیاس
asset_left
asset_right
گزارشات تحلیلی و داشبوردی
کاربری آسان و سریع
آموزش الکترونیک
pack
store
 • فرم ویژه فروش لمسی جهت کار با مانیتور لمسی
 • اتصال به ابزار های بارکدخوان، ترازوی وزنی(آفلاین)، کارتخوان، پوز فروشگاهی و ...
 • صدور اسناد خرید و فروش، فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از فروش و فاکتور برگشت از خرید
 • قیمت گذاری فروش کالا - قیمت اصلی
 • چاپ بارکد
 • گزارش خرید و فروش فصلی
 • ثبت اسناد خزانه: دریافت، پرداخت، نقد و چک
 • ثبت انواع اسناد هزینه و درآمد ها
 • تعریف چند واحدی کالا
 • انواع قیمت گذاری فروش کالا
 • تعریف تخفیفات خاص در محدوده زمانی
 • گردش حساب مشتریان
 • گزارش محاسبه میزان سود و زیان کالا
نرم افزار فروشگاهی قیاس

ثبت درخواست