topic

نرم افزار قیاس منتخب رسمی وزارت آموزش و پرورش

به منظور آموزش در کتب درسی رشته حسابداری

و هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور

نرم افزار قیاس در یک جریان رسمی به عنوان برگزیده نرم افزارهای بازار ایران توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، در کتب درسی رشته حسابداری در هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور در حال تدریس میباشد.

گروه نرم افزاری قیاس با همکاری دفتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، اقدام به تهیه و انتشار محتوای درسی رشته حسابداری در قالب پکیج های آموزشی بصورت متنی و فیلمهای آموزشی و براساس سناریوی عملی نموده است.
برای مشاهده نمونه فیلم ها میتوانید اینجا کلیک کنید

نرم افزار قیاس به همراه این پکیج های آموزشی در اختیار بیش از 45,000 مدرس و دانش آموز رشته حسابداری در سراسر کشور از تهران تا دورترین نقاط کشور قرار گرفته و در حال تدریس میباشد.

این جریان باعث ایجاد استانداردهای آموزشی و یک پارچه و کاربردی شدن درس کاربرد نرم افزار در حسابداری شده است و نیرو های آموزش دیده با نرم افزار قیاس در سالهای آتی در بازار به تعداد زیاد در دسترس کسب و کار ایرانی خواهد بود.

قیاس این محتوی آموزشی استاندارد را برای کمک به سایر واحد های آموزشی مانند دانشگاهها و آموزشگاههای آزاد و... در اختیار آنها نیز قرار میدهد.