topic

نرم افزار قیاس منتخب رسمی وزارت آموزش و پرورش

به منظور آموزش در کتب درسی رشته حسابداری

و هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور

نرم افزار قیاس در یک جریان رسمی به عنوان برگزیده نرم افزارهای بازار ایران توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، در کتب درسی رشته حسابداری در هنرستان های فنی و حرفه ای سراسر کشور در حال تدریس میباشد.

گروه نرم افزاری قیاس با همکاری دفتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، اقدام به تهیه و انتشار محتوای درسی رشته حسابداری در قالب پکیج های آموزشی بصورت متنی و فیلمهای آموزشی و براساس سناریوی عملی نموده است.
movie برای مشاهده نمونه فیلم ها میتوانید اینجا کلیک کنید
packagegheyas

نرم افزار قیاس به همراه این پکیج های آموزشی در اختیار بیش از 45,000 مدرس و دانش آموز رشته حسابداری در سراسر کشور از تهران تا دورترین نقاط کشور قرار گرفته و در حال تدریس میباشد.

این جریان باعث ایجاد استانداردهای آموزشی و یک پارچه و کاربردی شدن درس کاربرد نرم افزار در حسابداری شده است و نیرو های آموزش دیده با نرم افزار قیاس در سالهای آتی در بازار به تعداد زیاد در دسترس کسب و کار ایرانی خواهد بود.

قیاس این محتوی آموزشی استاندارد را برای کمک به سایر واحد های آموزشی مانند دانشگاهها و آموزشگاههای آزاد و... در اختیار آنها نیز قرار میدهد.

بخشنامه ها بخشنامه ها