topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

مرور پله ای حسابداری

فرم مرور پله ­ای، حساب­ها در 6 سطح مختلف و مرتبط با هم اطلاعات مربوط به حساب­ها شامل گردش و مانده آن­ها را نمایش می­دهد. در این فرم ابتدا باید بالاترین سطح حساب را انتخاب نموده سپس به ترتیب به پایین ترین سطح که نمایش ریز سند می باشد، ریز شوید.

  • مسیر دسترسی به فرم:

 صفحه اصلی منوی حسابداری مرور پله ای حسابداری

 

  1. با استفاده از این قسمت می توانید فیلترهای مورد نیاز را اعمال نمائید.
  • دوره مالی : در این فیلد می توان محدوده سال مالی را جهت فیلتر انتخاب نمود.
  • شماره سند : در این قسمت می توان بازه  شماره سند های مورد نظر را وارد نمود.
  • تاریخ : در این قسمت می توان  بر اساس تاریخ مورد نظر، اسناد را در بازه تاریخ انتخاب و مشاهده نمود.
    • نمایش گردش ها : با انتخاب این گزینه گردش با ستون مانده و وضعیت بدهکار یا بستانکار بودن مانده حساب انتخاب شده نمایش داده خواهد شد و همچنین در فرم باز شده امکان چاپ گزارش وجود دارد
    • نمایش تمام حسابها : با ریز در سطح یک حساب و رسیدن به سطح تفصیل آن حساب بدون گذاشتن تیک نمایش تمام حسابها فقط حساب تفصیل انتخاب شده نمایش داده میشود اما با گذاشتین تیک نمایش تمام حسابها تمامی حسابهای تفصیل موجود در سیستم نمایش داده خواهد شد.
  1. با استفاده از این قسمت میتوانید با قرار گرفتن برروی هر سطحی از حساب ها  از اسناد گزارش تهیه نمائید و با استفاده از فلش بر روی سطح حسابها حرکت نمائید.

نکته: با قرار گرفتن در هر سطحی از فرم مرورپله ای می توان با انتخاب تیک "نمایش تمام حساب ها" می توانید فارغ از هر فیلتری ، تمامی اطلاعات آن سطح را ببینید و نسبت به خروجی اکسل از آن اطلاعات اقدام نمایید.