topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

راهنمای صدور انواع اسناد انبار

راهنمای صدور انواع اسناد انبار

مفهوم ورود و خروج در انبار نیز شبیه مفهوم بدهکاری و بستانکاری در سیستم حسابداری است و هر ورودی باعث افزایش موجودی کالا و هر خروجی باعث کاهش موجودی کالا می­شود.

ورود و خروج کالاها در انبار بر اساس انواع ورودها و خروج­ ها اتفاق می ­افتد. مانند رسید از محل خرید، رسید از محل تولید، خروج برای فروش، خروج برای مصرف و... . هنگام ثبت هر سند ورود یا خروج انبار نوع ورود یا خروج را مشخص ­نمائید. انواع ورود و خروج انبار از ابتدا در نرم ­افزار تعریف و تنظیم شده هستند. تعریف انواع سند انبار و کاربردها و نحوه ­ی تنظیمات آن­ ها موضوع دروس پیشرفته نرم­ افزار انبار است.

با تنظیمات انوع اسناد، ورود یا خروج کالا از انبار، نحوه­ ی صدور ثبت سند خودکار حسابداری، نحوه­ ی رفتار سند انبار و الزامات آن و همچنین رویداد مرتبط با سیستم ­های خرید و فروش و تولید را نیز پیکربندی ­نمائید. در زیر چند نمونه از عناوین انواع ورود و خروج اسناد انبار آمده است.

صدور رسید و حواله انبار

  • مسیر دسترسی به فرم:
  • صفحه اصلی← انبار← سند ورود
  • صفحه اصلی← انبار← سند خروج