topic

نحوه انجام عملیات دریافت و پرداخت مبالغ نقد، کارتخوان و چک بانکی چگونه صورت می پذیرد؟

پس از تعریف اطلاعات پایه می توانید عملیات دریافت و پرداخت را انجام دهید، برا این منظور وارد زبانه مربوط به دریافت/پرداخت شوید، در این قسمت با لمس دکمه "بعلاوه" دو نوع عملیات را مشاهده می کنید که میتوانید آن ها را انتخاب نمایید.

 

پرداخت(1):

در این فرم پس از تعیین تاریخ پرداخت و درج توضیحات سند، با لمس پرداخت، نوع و نحوه پرداخت را ابتدا انتخاب نمایید:

- نقدی(2):

در این فرم "به" (3) به این معناست که به چه شخصی قصد پرداخت مبلغ نقد را دارید؟ می توانید با جستجوی نام شخص، حساب های مرتبط با او را مشاهده نمایید که معمول ترین انتخاب شما می توانید نوع حساب "حساب های پرداختنی" باشد.

در قسمت "از" (3)نام حساب صندوقی که قصد پرداخت از آن را دارید انتخاب نمایید.

پس از درج سایر اطلاعات، دکمه ثبت از سمت چپ و بالای فرم را انتخاب نمایید. اطلاعات نقد پرداختی به سند شما اضافه می شود، می توانید همزمان چندین نوع پرداخت به اشخاص مختلف داشته باشید.

 

دریافت:

این سند نیز همانند سند پرداخت می باشد، ولی معمول ترین نوع حساب در قسمت "به" را میتوانید "حساب های دریافتنی" در نظر بگیرید.