topic

طریقه گروهبندی کالاها به منظور ثبت سریع تر در فرم اسناد خرید و فروش چگونه است؟

گروهبندی کالاها در اسناد فروش، به منظور سرعت بخشیدن به عملیات انتخاب اقلام در اسناد خرید و فروش کاربرد دارد، به صورتی که در قسمت تعریف اقلام فاکتور، لیست کالاها قابل نمایش است، ولی شما می توانید با گروهبندی کالاها، کالاها را مطابق انتظار خود کاربر، دسته بندی نموده و به راحتی به اقلام پرفروش خود دسترسی پیدا کنید.

1- برای این منظور از منوی اصلی، پس از وارد شدن به قسمت "خرید/فروش" ، سه زبانه پایین صفحه مشاهده می کنید.

2- با انتخاب زبانه تعاریف، و گزینه گروهبندی کالا به فرم مورد نظر جهت ایجاد گروه منتقل می شوید.

 

 

3- سپس می توانید گروه های مورد نظر را ایجاد نموده و کالاهای مدنظر آن گروه را مشاهده و ذخیره نمایید.

 

 

4- در آخر در اسناد خرید و فروش، زبانه های گروهبندی کالاها قابل نمایش است.