topic

تعریف کیف پول

تعریف کیف پول

در بخش تعریف کیف پول شما میتوانید حسابهای بانکی و صندوق های خود را تعریف کنید. در این قسمت در بخش مربوط به صندوق یا حساب بانکی، گزینه ( + اضافه کردن) را لمس می کنیم تعریف کیف پول تعریف کیف پول نام کیف پول (صندوق/حساب بانکی) خود را وارد کنید. در این مثال به تعریف حساب بانکی می پردازیم که تفاوتی با تعریف صندوق ندارد. سپس آیکون مورد نظر برای نمایش بهتر آن در گزارشات را هم می توانید انتخاب کنید. برای اینکار آیکون آبی رنگ دوربین که سمت راست گزینه نام قرار دارد را لمس کنید. تعریف کیف پول نکته: چنانچه ایکون مدنظر بانکی خود را در لیست موجود مشاهده نکردید می توانید به ما گزارش دهید تا برایتان اضافه کنیم. ارتباط با ما: @GheyasAppSupport تعریف کیف پول سپس، موجودی حساب رو با توجه به تاریخی که در گزینه بعدی وارد میکنیم پر میکنیم. میتونیم تاریخ را امروز در نظر بگیریم که اپلیکیشن بطور پیش فرض تاریخ روز جاری را پر میکند و موجودی امروز حساب یا کارت را وارد کنیم. سپس دکمه ذخیره بالا سمت چپ را لمس میکنیم و بدین ترتیب، کیف پول خود را تعریف می کنیم. تعریف کیف پول