topic

دریافت وام

دریافت وام

گاهی لازم میشه در امور زندگی برای پس انداز کردن، اقدام به باز کردن وام کنیم و یا مجبوریم برای هزینه کردن بابت کاری وام حالا یا با سود یا بدون سود بگیریم. میخواهیم با تعریف وام و مشخص کردن اقساط آن در اپلیکیشن حسابداری شخصی قیاس آشنا شویم و از این پس با ثبت وام های خود مدیریتی خوب نسبت به باز پس دادن آن در قالب اقساط تعریف شده داشته باشیم.
بهترین مزیت ثبت اقساط، اعلام هشدار قبل از سررسید آن می باشد و نیز می توانیم نسبت به هزینه ها و پرداختی های آتی خود برنامه ریزی داشته باشیم.

برای ثبت وام، در صفحه اصلی بر روی دکمه + لمس کرده و گزینه دریافت وام را انتخاب می کنیم.

دریافت وام

28

سه مرحله دارد:
1) مرحله وام
2) مرحله بازپرداخت
3) مرحله اقساط

مرحله اول، مرحله وام
ابتدا بایستی بابت را وارد نمایید

دریافت وام

سپس مبلغ وام دریافتی را وارد میکنیم، بعد باید مبلغ قابل پرداخت رو وارد نماییم،مبلغ قابل پرداخت به انضمام مبلغ سود می باشد اگر وام دریافتی همراه با سود است مبلغ قابل پرداخت از مبلغ وام بیشتر می شود در غیر اینصورت برابر با مبلغ وام می شود، به هر حال مبلغ پرداختی مبلغی است که بایستی پرداخت گردد.

دریافت وام

دریافت وام

دریافت وام

اگر هم اکنون وام را دریافت کرده ایم یعنی میخواهیم مانده کیف پولمون افزایش پیدا کند گزینه اول، وام را دریافت کردم(افزایش مانده) را انتخاب میکنیم،که در این وضعیت بایستی کیف پولی که به آن واریز کردیم را انتخاب کنیم. سپس تاریخ دریافت وام را بایستی وارد کنیم.

دریافت وام

حال اگر قبلا وام را دریافت کرده ام و نمی خواهم که روی مانده حسابهام تاثیری داشته باشه گزینه دوم را انتخاب میکنیم

دریافت وام

در این حالت کیف پول و تاریخ دریافت وام وجود ندارد. چون قبلا صورت گرفته و این موارد نیازی وجود ندارد.

وام هایی مانند وام های محله، که هنوز وام به اسم ما در نیامده از گزینه سوم یعنی هنوز وام را دریافت نکرده ام استفاده میکنیم که در این وضعیت هم کیف پول و تاریخ دریافت وام وجود ندارد چون هنوز دریافتی صورت نگرفته است.

دریافت وام

مرحله دوم، مرحله بازپرداخت

ابتدا بایستی تعداد اقساط را تعریف کنیم، سپس مدت هر دوره باز پرداخت مثلا 1 ماه یکبار

دریافت وام

سپس سررسید اولین قسط یعنی تاریخ شروع اولین قسط رو وارد می کنیم

دریافت وام

دریافت وام

در مرحله بعد؛ بایستی نوع هشدار قبل از سررسید اقساط را مشخص کنیم.
ایا دوست داریم قبل از فرا رسیدن موعد قسط ها هشدار یا یادآوری ای برای ما اتفاق بیفتد؟
می توانیم توسط پیام یا زنگ زدن گوشی قبل از موعد سررسید قسط، که بایستی بگوییم چند روز قبل از سررسید قسط و در چه ساعتی برایمان هشدار بیاید یادآوری تعریف کنیم.

دریافت وام

دریافت وام

مرحله سوم، اقساط

در این مرحله به تعداد اقساطی که در مرحله دوم تعریف کردیم قسط مشخص شده است که می توانیم مبلغ قسط ها رو تغییر بدیم فقط در تایید نهایی حتما بایستی جمع اقساط با مبلغ بازپرداخت یکسان باشد یعنی باقیمانده 0 باشد.

همچنین در این مرحله میتوانیم اقساطی را که قبلا پرداخت کردیم رو تیک بزنیم و اون قسط ها پرداخت شده بشود.

دریافت وام

در نهایت بر روی دکمه اتمام لمس میکنیم و وام با موفقیت ثبت می شود