topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

نصب کلاینت و ارتباط با سرور در نرم افزار قیاس+ چگونه صورت می گیرد؟

نصب کلاینت و ارتباط با سرور در نرم افزار حسابداری قیاس

برای نصب نرم افزار بر روی سیستمی که به عنوان کلاینت مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا باید فایل اجرایی قیاس+ (exe) روی یکی از درایو های سیستم کلاینت در پوشه ای به نام GheyasPlus کپی شود.

منظور از کلاینت در مواقع رایانه هایی هستند که اصل نرم افزار بر روی آن ها نصب نشده است و قرار است این رایانه با اتصال به رایانه یا در واقع سروری که نرم افزار بر روی آن نصب شده است، عملیات بر روی رایانه کلاینت انجام شود ولی اطلاعات بر روی سرور ذخیره گردد.

 

 

 

سپس از فایل اجرایی یک  Short Cut روی صفحه ی اصلی ویندوز ایجاد نمائید.

 

 

با اجرای shortcut برنامه در قسمت تنظیمات صفحه ی ورود )به صورت چرخ دنده قرار گرفته است( در قسمت نام سرور ابتدا IP سیستم سرور قیاس+ را وارد نمائید. سپس علامت \ را وارد کنید و عبارت GheyasPlus را یادداشت نمائید.

مثال : نام سرور GheyasPlus \192.168.0.21

 

در مرحله ی بعدی روی نام بانک اطلاعاتی کلیک نمائید، در صورتی که نام بانک را می بینید به این معناست که ارتباط نرم افزار کلاینت با سیستم سرور برقرار شده است. در صورتی که نام بانک را نشان ندهد باید ارتباطات شبکه را بررسی کنید و از برقراری شبکه ی داخلی اطمینان حاصل نمائید.


در مرحله ی بعد با کلیک بر روی دکمه ی برقراری ارتباط به صفحه ی اصلی ورود به سیستم وارد شده و با انتخاب نام کاربر و ثبت کلمه عبور وارد نرم افزار شوید.


 

تعداد کلاینت هایی که می توانید راه اندازی نمائید؛ بستگی به تعداد کلاینت هایی که روی سریال قفل خریداری شده، تنظیم شده است، دارد. تعداد کاربرانی که هم زمان می توانند از نرم افزار استفاده کنند؛ نیز به تعداد کلاینت های تنظیم شده روی سریال قفل، ارتباط دارد.