topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

برای چاپ چک چگونه باید اقدام نمود؟

برای چاپ چک لازم است ابتدا چک مورد نظر خود را  در سیستم دریافت و پرداخت ثبت نمایید. سپس مراحل ذیل را برای چاپ چک دنبال نمایید:

1. ابتدا بر روی زیر سیستم دریافت و پرداخت کلیک نمائید.

2. برروی دفتر چک کلیک نمائید.

3. نوع چک را پرداختی انتخاب نمائید.

4. چک مورد نظر خود را از جدول انتخاب کرده و از آیکن چاپگر بر روی چاپ چک کلیک نمائید.

 

نکته :جهت تنظیم نوع قالب و فرمت چاپ چک، از قسمت تعریف دسته چک اقدام نمایید.