سرمایه گذاری

1398/01/05

برای سرمایه گذاری این است که هزینه را در ترازنامه ثبت کنید تا متوجه به تأخیر افتادن و شناسایی کامل هزینه ها باشید. به طور کلی، سرمایه گذاری در هزینه ها سودمند است، زیرا شرکت هایی که دارایی های جدید با طول عمر طولانی دارند، می توانند هزینه ها را از بین ببرند.

یکی از مهمترین اصول حسابداری، اصل تطبیق است. اصل تطبیق بیان می کند که هزینه ها باید برای دوره ای که بدون هیچ هزینه ای (به عنوان مثال، پول نقد) پرداخت می شود، ثبت شود. شناخت هزینه های مربوط به دوره ای که در معرض آن قرار گرفته است، به کسب و کار اجازه می دهد تا مقدار های صرف شده برای تولید درآمد را شناسایی کند. برای دارایی هایی که بلافاصله مصرف می شوند، این روند ساده و منطقی است. با این حال، دارایی های بزرگ که مزایای اقتصادی آینده را ارائه می دهند فرصت های مختلفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، شرکت یک کامیون تحویل دهنده بزرگ را برای عملیات روزانه خریداری می کند. انتظار می رود این کامیون ارزش بیش از 12 سال داشته باشد. در عوض صرفه جویی در هزینه کل کامیون هنگام خرید، قوانین حسابداری به شرکت ها اجازه می دهد که هزینه های دارایی را در طول عمر مفید خود (12 سال) بنویسند. به عبارت دیگر، دارایی به عنوان استفاده شده است. اکثر شرکت ها یک آستانه دارایی دارند، در حالیکه دارایی هایی که ارزش مشخصی دارند، به صورت خودکار به عنوان دارایی سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند.

سرمایه گذاری

مزایای سرمایه گذاری

دارایی های سرمایه گذاری مزایای زیادی دارد. از آنجا که دارایی های بلند مدت هزینه زیادی دارند، هزینه های آن در دوره های آینده کاهش نوسانات قابل توجهی در درآمد، به ویژه برای شرکت های کوچک است. بسیاری از وام دهندگان به شرکت ها نیاز دارند نسبت بدهی خاصی به نسبت سرمایه گذاری داشته باشند. اگر دارایی های بلند مدت بلافاصله هزینه شود، می تواند نسبت مورد نیاز برای وام های موجود را به خطر بیندازد یا می تواند موجب جلوگیری را از دریافت وام های جدید شرکت ها شود. همچنین، سرمایه گذاری در هزینه ها باعث می شود تعادل دارایی شرکت بدون تأثیر بر تعادل بدهی آن افزایش یابد. در نتیجه، بسیاری از نسبت های مالی به نظر مطلوب است. با وجود این سود، نباید انگیزه برای سرمایه گذاری هزینه باشد.

سرمایه گذاری

استهلاک

فرایند نوشتن یک دارایی یا سرمایه گذاری در طول عمر آن، به عنوان استهلاک برای دارایی های نامشهود نامیده می شود. ارزش خالص ارزش خاصی را از دارایی هر سال کسر می کند تا ارزش کامل دارایی از ترازنامه ثبت شود. استهلاک هزینه ای است که در گزارش درآمد ثبت شده است آن را با "استهلاک انباشته شده" اشتباه نگیرید، که یک حساب انحرافی است. بیانیه خالص هزینه های استهلاک هزینه های دوره ای که در بیانیه سود گزارش شده است. حساب انحصاری انباشت حساب انحصاری مجموع هزینه تجمعی در هزینه های استهلاک ثبت شده در اظهارنامه های درآمد حاصل از خرید دارایی تا زمان مشخص شده در ترازنامه است.

سرمایه گذاری