باج افزار چیست؟

باج افزار چیست؟

باج افزار یا Ransomware چیست؟ راه های مقابله با آن کدام است ؟ امروزه رشد باج افزار ها آن‌ها را به تهدیدی جدی تبدیل کرده؛…

25
نرم افزار انبارداري

نرم افزار انبارداري

نرم افزارWMS چیست؟  نام دیگر این نرم افزار، نرم افزار انبارداری است. به طور کلی انبار در قسمت اقتصاد سازمان ها نقش مهمی دارد زیرا حجم عظیمی از دارایی…

کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری

یکی از مهم ترین بحث های حسابداری مربوط به بحث کدینگ است. اما کدینگ حسابداری چیست؟ نقش کد حساب ها در حسابداری چیست؟ معمولا حسابداران…