topic
firstcustomer
نسخه رایگان نرم افزار تحت وب قیاس
firstPage
  • شرکت حداقل یکی از پرسنل شما در طرح مکانیزه نظر سنجی سطح رضایت پاییز 97 قیاس
  • در حال استفاده بودن یکی از ماژولهای بسته بازرگانی قیاس (حسابداری- دریافت و پرداخت- خرید و فروش – انبار)
  • داشتن قرارداد پشتیبانی جاری معتبر
  • مهلت ارائه درخواست تا آخر دی ماه 97
  • نسخه وب بر روی IIS نصب شده و به دیتابیس نرم افزار ویندوزی جاری شما لینک میشود. بر همین اساس برای راه اندازی نسخه وب دستگاه سرور مناسب با اتصال مناسب و ایستا به اینترنت یا اینترانت شرکت که یه سرور فعلی نرم افزار دسترسی داشته باشد مورد نیاز است.

ثبت درخواست