فیش حقوقی آنلاین

فیش حقوقی آنلاین در فیش حقوقی آنلاین یک باور غلط وجود دارد که محاسبه حقوق و دستمزد امری آسان به نظر

1399/09/30

چگونه از اشتباهات مالیاتی بالا اجتناب کنیم؟

چگونه از اشتباهات مالیاتی بالا اجتناب کنیم؟ اشتباهات مالیاتی در پرداخت  مالیات شما می تواند مو

1397/10/05

آنالیز صورت های مالی در زمان انتخاب سهام و مدیریت سبدهای سرمایه گذاری

آنالیز صورت های مالی در زمان انتخاب سهام و مدیریت سبدهای سرمایه گذاری حسابداران تنها افرادی نیستند

1396/05/16

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع هر گونه اختلاف بین

1396/04/21

قوانین مالیاتی امور گمرکی

قوانین مالیاتی امور گمرکی ماده (۶) قانون امور گمرکی - هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت ب

1396/04/19

مواد 244 الی 251 قانون مالیاتهای مستقیم

مواد 244 الی 251 قانون مالیاتهای مستقیم ماده۲۴۴ - مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی 

1396/04/18

مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم

مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم ـ در مـواردی کـه مـدارک و ا

1396/04/17

مواد 210 تا 219 قانون مالیاتهای مستقیم

مواد 210 تا 219 قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۲۱۰- هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تا

1396/04/13

مواد ارجاعی قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

مواد ارجاعی قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده الف ) ماده ۱۶۷ قانون مالیات

1396/04/11

تکلیف سایر قوانین مالیات بر ارزش افزوده مرتبط و تاریخ اجراء

تکلیف سایر قوانین مالیات بر ارزش افزوده مرتبط و تاریخ اجراء ماده ۵۰ ـ برقراری هر ﮔونه عوارض و سایر

1396/04/10

حقوق ورودی در قوانین مالیاتی به چه معناست؟

حقوق ورودی در قوانین مالیاتی به چه معناست؟ ماده ۴۱ـ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا

1396/03/31

سـایـر مـقـررات مالیاتی

سـایـر مـقـررات مالیاتی ماده ۳۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و

1396/03/29
قبلی صفحه از 2 بعدی