بایگانی برچسب

مشتریان اشتباه

دست نگه دارید! زمان خود را برای مشتریان اشتباه از دست ندهید(قسمت دوم)

مشتریان اشتباه

مشتریان اشتباه چه کسانی است؟

  • کسی که ارزش را در کالای پیشنهادی شما نمی بیند؟
  • کسی که به سرعت از زمانی که در اپلیکیشن وارد می شود ارزش را تشخیص نمی دهد؟
  • کسی که به میزان زیادی پشتیبانی و کمک نیاز خواهد داشت؟
  • کسی که تنظیمات عملکردی و ویژگی های تعیین شده کنونی و یا برنامه ریزی شده محصول پیشنهادی برای او مناسب نیست؟

ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا