بایگانی برچسب

مراقب آنچه می‌گویید باشید!

مراقب آنچه می‌گویید باشید!

مراقب آنچه می‌گویید باشید!

گروهی از قورباغه ها از بیشه ای عبور می کردند. دو قورباغه از بین آنها درون گودال عمیقی افتادند. وقتی دیگر قورباغه ها دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه گفتند آنها دیگر می میرند…
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا