بایگانی برچسب

بهینه سازی جریان نقدی

سه راه ساده برای بهینه سازی جریان نقدی شما

بهینه سازی جریان نقدی

82 درصد از کسب و کارها که تعطیل شده‌اند، درک ضعیف جریان نقدی را به عنوان دلیل اصلی ذکر کرده‌اند. حتی کسب و کارهای سود آور نیز با مسائل حسابداری جریان نقدی روبه رو می‌شوند. مسئله ای که کارآفرینان همیشه در آن غرق می‌شوند، تلفیق سود با جریان نقدی است. اینکه یک کسب و کار سود آور است صرفا به این معنی نیست که یک جریان نقدی کافی برای بقای خود بدست آورده است.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا