ثبت تراکنش پرداخت

تاریخ انتشار: 1396/09/01

ثبت تراکنش پرداخت

همینکه به سراغ مهمترین بخش یعنی ثبت تراکنش می پردازیم.
از کجا بایستی اقدام به ثبت تراکنش کنیم؟
کافیست دکمه + لمس کنید

ثبت تراکنش پرداخت


1

پرداخت به دو صورت انجام می پذیرد:
1) نقد و بانک
2) چک

پرداخت بصورت نقد و بانک:

ابتدا بایستی بابت را انتخاب کنید، بابت همان آیتمی است که بابت ش پول را پرداخت کرده اید

2

در بخش انتخاب "بابت"،، انتخاب های اخیر بالا لیست میشود که ده تای اخر نمایش داده شده است با اسکرول به سمت راست(لمس به سمت راست بصورت کشویی) میتوانید انتخاب های اخیر را ببینید.

مواردی که بابت ان پرداخت صورت میگیرد:

_هزینه
_دارایی
_قرض/وام

مورد بعدی در ثبت تراکنش پرداخت وضعیت است:
_پرداخت کردم
_پرداخت نکردم

حسابداری شخصی قیاس_ثبت تراکنش پرداخت

مورد بعدی "برداشت از" هست که بایستی کیف پولی که از آن مبلغ را پرداخت کرده اید را مشخص کنید

حسابداری شخصی قیاس_ثبت تراکنش پرداخت

نکته: اگر وضعیت را پرداخت نکردم انتخاب کنید این آیتم نمایش داده نمی شود و در ازای آن "پرداخت به" نمایش داده می شود تا معلوم شود بابت خدماتی که گرفتم به چه کسی باید بدهکار شوم

حسابداری شخصی قیاس_ثبت تراکنش پرداخت

آیتم بعدی مبلغ هست و سپس تاریخ تراکنش و ساعت آن، شرح تراکنش هم اختیاری است.

حسابداری شخصی قیاس_ثبت تراکنش پرداخت