topic

ابزار Solution finder

چنانچه برای برآورد نیاز و انتخاب محصول نرم افزاری مورد نیاز خود، نیاز به راهنمایی دارید، ربات نرم افزاری قیاس برای انتخاب درست به شما كمك می كند.

ربات نرم افزاری قیاس، از بین محصولات نرم افزاری فروشگاهی یا شركتی اعم از نرم افزار حسابداری، نرم افزار انبار داری ، نرم افزار خرید و فروش، نرم افزار بازرگانی، نرم افزار خدماتی و نرم افزار تولید و قیمت تمام شده در كنار ابزارهای تكمیلی با پرسش چند سوال در باره كسب و كار شما، بهترین و ایده آل ترین پیشنهاد را، به شما ارائه می كند.

لطفا جهت شروع، دکمه ادامه را فشار دهید.

جهت پیشنهاد محصول مناسب، نیاز به اطلاعاتی از کسب و کار شما دارم. لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.