محیطی تعاملی است جهت تامین و تدارک نیازهای حوزه مدیریت مالی (نرم افزار، سخت افزار و غیره) توسط شرکای تجاری قیاس

در این بستر، دریافت کننده خدمات با هزینه کمتر و ارائه کنندگان خدمات، با درآمد بیشتر، می توانند به صورت شفاف تعامل داشته باشند.

امروزه بدون وجود نرم افزار تعریف کسب و کارها حتی کسب و کارهای کوچک ناقص است و وجود نرم افزار ها به عنوان یک ابزار با توجه به قابلیتهای آنها روند ها و مدل گردش کار را تغییر و تسهیل میکند. ابزاری که اگر به درستی تعریف و استفاده شود میتواند مزیتهای فراوان در کنار کاهش هزینه و ارتقا بهره وری را به کسب و کار مشتریان اضافه کند.

بدیهی است وجود تنهای ابزار نرم افزاری کافی نخواهد بود و نیروی انسانی ماهر و با تجربه مانند حسابدارها و مدیران مالی و واحد ها IT و... برای راهبر نرم افزار و گردش درست اطلاعات سازمان لازم است. Erman سامانه ای است برای پوشش این نیاز مشتریان به شکل سبد جامع و با همکاری تمام بازیگران این حوزه. در قواعد Erman لیسانس نرم افزاری در کنار خدمات مشخصی در حوزه مدیریت جریان مالی کسب و کارها تعریف و قیمت گذاری میشود و از طرفی افرادی آموزش دیده اقدام به ارائه این خدمات میکنند.

از انجا که پیکره اصلی گردش اطلاعات مالی کسب و کارها بر روی سیستمهای نرم افزاری چیده میشود این خدمات بر محور نرم افزار و نرم افزار قیاس تعریف و تنظیم شده اند. این سامانه راهکار جامع و کم هزینه ای را برای شرکتهای کوچک و متوسط ارائه میکند که ترکیبی از نرم افزار و خدمات لازم برای مدیریت گردش اطلاعات است.

دریافت فایل قواعد تعاملات مالی Erman

سامانه Erman خدمات ویژه ای را با شرایط و قیمت مشخص، تعریف می کند که شرکای تجاری قیاس، این خدمات را به واسطه Erman به مشتریان، ارائه می دهند.

محیطی است که در آن شرکای تجاری قیاس، خدمات و قابلیتهای خود را به شکل رزومه و برگه تبلیغاتی، در معرض مشاهده مشتریان قیاس، قرار می دهند.

در رسانه تعاملی Erman ، قیاس مسئولیتی ندارد و شریک تجاری با در اختیار قرار دادن شماره تماس، مستقیم و بدون واسطه گری Erman ، با مشتری تعامل می کنند.