topic
دریافت نمایندگی قیاس

دریافت نمایندگی

گروه نرم افزاری قیاس از فعالان حوزه نرم افزار در سراسر کشور دعوت به همكاری در زمینه های کاری ذیل می‌نماید. در صورت تمایل لطفا جهت ثبت درخواست نمایندگی از طریق فرم‌های ذیل اقدام فرمایید.

  • نمایندگی فروش
  • نمایندگی فروش و آموزش
  • نمایندگی آموزش
  • درخواست کننده احراز نمایندگی باید شرکت ثبت شده حقوقی یا عضویت صنفی داشته باشند.
  • به نسبت درخواست مکان و امکانات مناسب جهت اریه خدمات فروش، پشتیبانی یا آموزش در شهر مورد نظر را دارا باشد.
  • نیروی انسانی کافی و قصد و اراده لازم برای ایجاد کسب و کار مرتبط با نمایندگی این شرکت را داشته باشد.
  • ترجیحا دارای سابقه فعالیت به ترتیب در حوزه نمایندگی مشابه دیگر یا حوزه نرم افزار یا فروش کامپیوتر و یا آموزشگاه حسابداری یا امور مالی و حسابداری را داشته باشد.