بایگانی برچسب

یادداشت ها

یادداشت هایی به مناسبت شروع سال 95

یادداشت ها

در عمر نزدیک به 20 ساله شرکت راهکار نوین سیاق، سال 94 شاید یکی از پر چالش ترین سالهای شرکت بوده است. فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر فضای مذاکرات و برجام منتظر گشایش بود و اکثر مشتریان حوزه خصوصی تصمیمات خود را منوط به نتایج مذاکرات کرده بودند و قراردادها و پرداختهای مشتریان حوزه دولتی نیز معمولا پشت آیین نامه پر اشکال حسابداری تعهدی وزارت اقتصاد و نبود بودجه ایستادند.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا