بایگانی برچسب

مالیات های مستقیم

تغییرات سامانه ثبت نام الکترونیک بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم

مودیان محترم مالیاتی به استحضار می‌رساند در راستای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م، تغییراتی در سامانه ثبت نام الکترونیکی در بخش اشخاص حقیقی بشرح ذیل انجام پذیرفته است:
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا