بایگانی برچسب

صورت حساب

راهنمای کامل در مورد صورت حساب ها

صورت حساب

پرداختی های خود را به موقع دریافت کنید
این که شما به تنهایی صاحب کسب و کار هستید و یا عضوی از یک اتحادیه‌ی بزرگ محسوب می‌شوید و یا به صورت آزاد کار می‌کنید حائز اهمیت نمی‎‌باشد. در هر صورت صدور صورت حساب یک بخش ضروری در هر کسب و کاری محسوب می‌شود. بدون صدور صورت حساب شما هیچ وجهی دریافت نمی‌کنید و کسب و کار شما در سطح مطلوب مالی و به دور از فشار بدهی نخواهد بود. زمانی که مشتریان در زمان اتمام کار بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند، کسب و کار شما با خطر مواجه می‌شود.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا