بایگانی‌ها سال ۹۶ - بلاگ سایت قیاس
بایگانی برچسب

سال 96

یادداشت هایی به مناسبت شروع سال 96

note-taking

سالی دیگر از کسب و کار سیاق سپری شد و برگی دیگر از کارنامه عملکرد خانواده سیاق ورق خورد. به درستی باید سال 95 را سال پوست اندازی و شکل گیری شمایل جدید سیاق بنامیم. شمایل و زیرساختهایی که پایه حرکتمان در سالهای آتی خواهد بود.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا