چگونه از اشتباهات رایج در ارتباط با مشتری اجتناب کنیم؟(قسمت دوم)

چگونه از اشتباهات رایج در ارتباط با مشتری اجتناب کنیم؟(قسمت دوم)

زمان‌بندی اشتباه برای ایمیل‌های پاسخی مشتری که به موافقت‌ها اشاره دارند می‌توانم ادعا کنم که محتوای تقریباً 3/1 از ایمیل‌های خارجی من شامل درخواست از افراد…