بنگاه‌های کوچک و متوسط به چه کسب‌وکارهایی گفته می‌شود؟

بنگاه‌های کوچک و متوسط به چه کسب‌وکارهایی گفته می‌شود؟

بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه‌یافته به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که کلیه هدف‌های موردنظر در ایجاد آن بنگاه‌ها به نتیجه رسیده باشد و منجر به توسعه…

4 کاربرد مهم بلاک چین چیست

4 کاربرد مهم بلاک چین چیست

مؤسسات مالی طی ۳۰ سال گذشته در صنایع بی‌شماری سرمایه‌گذاری یا کمک مالی کرده‌اند؛ بنابراین، برای جلوگیری از تغییر این روند، بانک‌ها با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز تحقیقاتی و مشارکت با توسعه‌دهندگان بلاک چین…