بایگانی برچسب

تعاریف کالاها

بخش پنجم – تعاریف کالاها

فرم گروه کالا جهت تعریف گروه جدید کالا در نرم افزار و یا ویرایش و حذف گروه تعریف شده می‌باشد.(شما می توانید برای کالاها گروهبندی های متفاوت داشته باشید.)
جهت تعریف گروه کالا مراحل زیر را انجام دهید.

ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا