بخش بیست و نهم- ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت نهم

1390/12/28 خرید مقداری  مایحتاج ( آجیل، شیرینی و…) به مبلغ 4.000.000 ریال برای کارکنان (به عنوان کمک مخارج عیدی) و خرید معادل 1.400.000 ریال مرغ و…

بخش بیست و هشتم- فرم صورت خلاصه در حقوق و دستمزد

فرم صورتخلاصه جهت صدور سند حسابداری برای کارمندانی که فیش حقوقی برایشان صادر شده، استفاده می‌شود. جهت مشاهده فرم صورت خلاصه مراحل زیر را انجام…