گزارش فصلی چیست و روش های ارسال آن چگونه است؟

گزارش فصلی چیست و روش های ارسال آن چگونه است؟

1397/04/03


گزارش فصلی: با استناد به ماده 169 قانون مالیات که اشاره به گزارشات و یا معاملات فصلی دارد، کلیه مودیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات در پایان هر فصل می باشند در واقع سالانه مکلفند 4 بار گزارش فصلی تهیه کنند و صورتها و گزارشات مالی خود را بدون هیچ کم و کاستی به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند، در غیر اینصورت شامل جریمه خواهند شد.
برای اینکه شرکت و یا سازمانی بتواند گزارشات فصلی خود را برای سازمان مالیاتی ارسال کند نیاز به کد اقتصادی دارد تا بواسطه آن کد بتواند گزارش معاملات فصلی خود را برای سازمان مالیاتی ارسال کند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات موظف هستند تا گزارش فصلی خود را تا پایان موعد مقرر ارسال نمایند.
نحوه تهیه و ارسال گزارش فصلی و یا معاملات فصلی برای سازمان امور مالیاتی کشور داری قوانین و قواعد خاص مربوط به خود است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود، و طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باید جزییات خرید و فروش مودیان مالیاتی در بازه زمانی مشخص شده و بطور مستقیم در اختیار امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
روش های مشخص شده ای برای ارائه گزارش و معاملات فصلی از سوی امور مالیاتی کشور ارائه شده که مودیان می توانند هر کدام از این سه روش را برای گزارشات خود انتخاب نمایند.
سه روش ارائه شده: لوح فشرده، بر خط و غیر برخط می باشد.
در انتخاب روش ارائه گزارشات فصلی باید توجه داشت که فرد متخصص در این امر روش ارائه و مراحل گزارشات فصلی را انجام دهد، زیرا که اگر گزارشات دارای مشکلی باشد مشمول جریمه خواهند شد.
هر کدام از روش های معاملات فصلی به چه نحو است؟

  • در روش لوح فشره: مودیان مالیاتی اطلاعات مربوط به  خرید و فروش خود را با توجه به فرمت های مشخص شده از سوی سازمان مالیاتی بر روی لوح فشرده ثبت و به امور مالیاتی ارسال می کند.


  • در روش بر خط: روش برخط روشی آنلاین برای ثبت اطلاعات مالیاتی است، مودیان مالیاتی با ثبت نام در سامانه مالیاتی نام کاربری و رمز عبور دریافت می کنند، که با در اختیار داشتن نام کاربری و رمز ورور وارد سامانه می شوند و گزارش فصلی خود را وارد و ثبت نهایی می کنند، که برای پیگیری و اصلاح حتما باید کد پیگیری را دریافت کنید.


  • در روش غیر بر خط: روش غیر بر خط روشی غیر آنلاین یا آف لاین است، مودیان مالیاتی با استفاده از نرم افزار حسابداری موجود اطلاعات مالی خود را ذخیره و بواسطه اینترنت گزارش فصلی خود را وارد سامانه امور مالیاتی می کنند که برای ورود اطلاعات ابتدا به ساکن باید در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند و نام کاربری و رمز عبور را دریافت کنند تا بتواند وارد سامانه شده  و اطلاعات خود را ثبت کنند و در نهایت کد پیگیری را حتما باید دریافت کنند تا بتوانند در زمان لزوم در اطلاعات خود تغییرات اعمال کنند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که گزارش معاملات فصلی خود را با تاخیر ارسال و یا ارسال نکرده اند مشمول جریمه می شوند.
جرایم مودیانی که گزارشات فصلی خود را ارسال نکرده یا با تاخیر ارسال کرده اند :
اشخاص حقیقی و حقوقی که گزارشات معاملات فصلی خود را ارسال نکنند و یا کد اقتصادی خود را وارد نکنند و یا مودی دیگری کد اقتصادی آنها را وارد کند مشمول 10 درصد جریمه در رابطه با معامله ای که بابت آن جریمه شده اند خواهند شد، و مودیانی که گزارشات خود را دیر ارسال کنند مشمول 1 درصد جریمه از معامله ای که در رابطه با  ارسال گزارش فصلی آن کوتاهی کرده اند خواهند شد و گزارشاتی که دارای تخلف مالیاتی میباشند نیز مشمول جریمه خواهند شد، بطور کل ممکن است با تخطی در قواعد ارسال معاملات فصلی و عدم ارسال آن  مشمول جرائم سنگینی شوید.
 
 
When you obtain your seller’s permit, you will be instructed to file your tax return on a monthly, quarterly, or annual reporting basis.
Your tax return is due after the close of each reporting period. In other words, if your period closes on June 30, your tax return and payment is due on July 31, the last day of the following month. If the due date falls on a Saturday, Sunday or legal holiday, returns are due the following business day. Check the Calendar of Due Dates for your filing basis.
You must file your tax return and pay by the tax due date whether you efile, mail, or hand-deliver the return. Failure to receive a return or reminder from us does not excuse you from the requirement to file.

نرم افزار حسابداری
گزارشات مالی
گزارش فصلی
نرم افزار حسابداری تحت وب
قانون مالیات
مودیان مالیاتی
گزارشات فصلی
سازمان مالیاتی
گزارش معاملات فصلی
امور مالیاتی
کد اقتصادی
مقالات مرتبط