[…] کمتر از همتای سنتی خود دارد. در نرم افزار حسابداری خوب وارزان ابر ضمیمه پشتیبان ها، به روز رسانی ها به طور خودکار […]