طلب و بدهی (قسمت دوم قرض_دریافت)
طلب و بدهی (قسمت دوم قرض_دریافت)
1396/09/07


موضوع آموزش این مقاله پول دادن به اشخاص است که دارای دو گزینه قرض دادن و باز پس دادن قرض است(طلب و بدهی). برای مطالعه قسمت اول مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.gheyas.com/blog/طلب_بدهی-قسمت-اول-قرض_پرداخت/
 
قسمت دوم:

نکته:

برای هزینه و درامد ، شخص وجود ندارد مگر وضعیت را پرداخت نکردم یا دریافت نکردم بزاریم پول به اشخاص تحت عنوان طلب و بدهی بکار می رود.
پس از انتخاب گزینه دریافت در صفحه اول در + ،بابت رو از بخش طلب و بدهی انتخاب میکنیم.
18
پس از انتخاب بابت، (قرض گرفتن، بازپس گرفتن قرض) برداشت از کیف پول خود را انتخاب کنید.
19
در این قسمت بایستی شخص مورد نظر را که می خواهید ازش پول دریافت کنید را انتخاب کنید.
20
پس از انتخاب مبلغ میتوانید تراکنش خود را ثبت کنید.
نکات مهم:

1) هنگامیکه بابت را قرض گرفتن انتخاب میکنیم گزینه ای بنام تاریخ باز پس دادن قرض نمایش داده میشود که با پر کردن آن به پیش بینی هزینه و درامد خود در بخش داشبورد کمک میکنید اگر آن را پر نکنید تاریخ جاری پر می شود.

3) وقتی گزینه بابت را قرض گرفتن انتخاب می کنید بابت تراکنش شما، یک تراکنش باز پس دادن قرض بطور اتوماتیک ثبت می شود.

آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شخصی قیاس
طلب_بدهی
قرض_دریافت
قسمت اول قرض_پرداخت