• خانه
  • مقالات
  • در مورد حسابداری مالی و استانداردهای گزارش نویسی به روز باشید
استانداردهای گزارش نویسی

در مورد حسابداری مالی و استانداردهای گزارش نویسی به روز باشید

استانداردها و الزامات قانونی برای حسابداری و گزارش نویسی مالی ثابت باقی نمی‌مانند. برای سال ها استانداردهای گزارش نویسی مالی و حسابداری مانند رودخانه یخ به آهستگی و با سرعت خیلی کم تغییر می‌کنند و فعالیت حوزه اختیارات گزارش نویسی مالی و حسابداری افزایش یافته است. در حقیقت هماهنگ شدن با تغییرات امری بسیار دشوار است.

بدون هیچگونه شکی، رسوایی های گزارشات حسابداری و مالی عجولانه در بین سال های 2000 – 1980 (و ادامه آن تا به امروز) یکی از علت های سازماندهی و مدیریت فعالیت ها بوسیله تعیین کنندگان استانداردها می‌باشد.

رسوایی بسیار مشهور تخلف در حسابداری Enron باعث از دست دادن قدرت یک موسسه حسابرسی معظم (آرتور آندرسون) و تصویب یک لایحه قانونی فدرال گردید که شرکت های عمومی را ملزم می‌سازد تا کنترل داخلی را گزارش دهند و از این طریق از کلاهبرداری و تخلف در گزارش نویسی مالی جلوگیری نمایند. همچنین حسابرسان CPA برای انجام حسابرسی بهتر، تحت فشار رو به افزایشی خصوصا از طرف هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام که یکی از بازوهای SEC محسوب می‌شود، می‌باشند.

دلیل دیگر برای سرعت یافتن فعالیت های تعیین کنندگان موازین و استانداردها، افزایش پیچیدگی در نحوه انجام کارهای کسب و کار است. زمانی که به نحوه اداره شدن کسب و کار خود می‌اندیشید، بیشتر و بیشتر پی به پیچیدگی آن خواهید برد. تعیین ارزش سود و زیان در مورد این گونه ابزارهای مالی پیش از روز جبران خسارات (زمان نقض قرارداد) بسیار دشوار می‌باشد. افشای قانونی کسب و کار خصوصا در ارتباط با قوانین و مقررات محیطی گسترش یافته است.

تعیین کنندگان استاندارد باید برای تلاش های خود جهت مقابله با مشکلاتی که در دهه های اخیر ظاهر شده اند و جهت جلوگیری از تکرار رسوایی های قبلی حسابداری اعتبار بسیار زیادی دریافت نمایند. اما قیمت انجام چنین کاری افزایشی با شیب بسیار زیاد داشته و تغییرات در الزامات و استانداردهای گزارش نویسی مالی و حسابداری با سرعت بیشتری ایجاد می‌شوند.

مدیران رده بالای کسب و کار باید مطمئن شوند که کارمندان حسابداری و مالی با تغییرات هماهنگ می‌شوند و گزارشات مالی آن ها از تمام قوانین و مقررات فعلی پیروی می‌کنند. مدیران به شدت به کارمندان اصلی مالی و کنترلرهای خود برای اجرای کامل استانداردهای گزارش نویسی مالی و حسابداری وابسته هستند.